Marsjö

Marsjö förekommer på följande sidor.

Namn och sida
Sunnerbo dombok 1604 uppslag 9
Sunnerbo dombok 1604 uppslag 21
Sunnerbo dombok 1604 uppslag 75
Sunnerbo dombok 1604 uppslag 101
Sunnerbo dombok 1608 uppslag 8
Sunnerbo dombok 1608 uppslag 17
Sunnerbo dombok 1615 uppslag 18
Sunnerbo dombok 1616 uppslag 52
Sunnerbo dombok 1616 uppslag 50
Sunnerbo dombok 1617 uppslag 49
Sunnerbo dombok 1623 uppslag 26
Sunnerbo dombok 1624 uppslag 40
Sunnerbo dombok 1624 uppslag 49
Sunnerbo dombok 1626 uppslag 15
Sunnerbo dombok 1627 uppslag 13
Sunnerbo dombok 1634 uppslag 7
Sunnerbo dombok 1640 uppslag 16
Sunnerbo dombok 1641 uppslag 4
Sunnerbo dombok 1644 uppslag 7
Sunnerbo dombok 1645 uppslag 19
Sunnerbo dombok 1647 uppslag 11
Sunnerbo dombok 1648 uppslag 4
Sunnerbo dombok 1651 uppslag 6
Sunnerbo dombok 1651 uppslag 33
Sunnerbo dombok 1652 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1652 uppslag 10
Sunnerbo dombok 1652 uppslag 20
Sunnerbo dombok 1652 uppslag 29
Sunnerbo dombok 1656 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1656 uppslag 10
Sunnerbo dombok 1656 uppslag 9
Sunnerbo dombok 1656 uppslag 44
Sunnerbo dombok 1656 uppslag 54
Sunnerbo dombok 1656 uppslag 51
Sunnerbo dombok 1659 uppslag 35
Sunnerbo dombok 1664 uppslag 9
Sunnerbo dombok 1664 uppslag 20
Sunnerbo dombok 1664 uppslag 27
Sunnerbo dombok 1665 uppslag 7
Sunnerbo dombok 1665 uppslag 29
Sunnerbo dombok 1666 uppslag 2
Sunnerbo dombok 1666 uppslag 39
Sunnerbo dombok 1666 uppslag 41
Sunnerbo dombok 1668 uppslag 7
Sunnerbo dombok 1668 uppslag 12
Sunnerbo dombok 1668 uppslag 15
Sunnerbo dombok 1668 uppslag 21
Sunnerbo dombok 1669 uppslag 2
Sunnerbo dombok 1669 uppslag 7
Sunnerbo dombok 1669 uppslag 12
Sunnerbo dombok 1669 uppslag 14
Sunnerbo dombok 1682 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1691 uppslag 48
Sunnerbo dombok 1691 uppslag 100
Sunnerbo dombok 1692 uppslag 45
Sunnerbo dombok 1694 uppslag 104
Sunnerbo dombok 1696 uppslag 143
Sunnerbo dombok 1699 uppslag 132