Norret

Norret förekommer på följande sidor.

Namn och sida
Sunnerbo dombok 1658 uppslag 10
Sunnerbo dombok 1661 uppslag 19
Sunnerbo dombok 1662 uppslag 33
Sunnerbo dombok 1663 uppslag 15
Sunnerbo dombok 1676 uppslag 25
Sunnerbo dombok 1677 uppslag 8
Sunnerbo dombok 1682 uppslag 8
Sunnerbo dombok 1683 uppslag 2
Sunnerbo dombok 1697 uppslag 43
Sunnerbo dombok 1697 uppslag 44
Sunnerbo dombok 1699 uppslag 76