Bråna

Bråna förekommer på följande sidor.

Namn och sida
Sunnerbo dombok 1603 uppslag 6
Sunnerbo dombok 1603 uppslag 7
Sunnerbo dombok 1604 uppslag 21
Sunnerbo dombok 1604 uppslag 70
Sunnerbo dombok 1604 uppslag 87
Sunnerbo dombok 1604 uppslag 107
Sunnerbo dombok 1604 uppslag 109
Sunnerbo dombok 1608 uppslag 15
Sunnerbo dombok 1609 uppslag 2
Sunnerbo dombok 1609 uppslag 14
Sunnerbo dombok 1615 uppslag 31
Sunnerbo dombok 1615 uppslag 32
Sunnerbo dombok 1615 uppslag 48
Sunnerbo dombok 1615 uppslag 15
Sunnerbo dombok 1616 uppslag 35
Sunnerbo dombok 1617 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1617 uppslag 15
Sunnerbo dombok 1618 uppslag 68
Sunnerbo dombok 1618 uppslag 88
Sunnerbo dombok 1619 uppslag 52
Sunnerbo dombok 1619 uppslag 55
Sunnerbo dombok 1619 uppslag 70
Sunnerbo dombok 1619 uppslag 71
Sunnerbo dombok 1619 uppslag 79
Sunnerbo dombok 1619 uppslag 97
Sunnerbo dombok 1620 uppslag 2
Sunnerbo dombok 1620 uppslag 18
Sunnerbo dombok 1620 uppslag 16
Sunnerbo dombok 1620 uppslag 32
Sunnerbo dombok 1620 uppslag 42
Sunnerbo dombok 1620 uppslag 47
Sunnerbo dombok 1620 uppslag 49
Sunnerbo dombok 1620 uppslag 54
Sunnerbo dombok 1621 uppslag 4
Sunnerbo dombok 1621 uppslag 12
Sunnerbo dombok 1621 uppslag 15
Sunnerbo dombok 1621 uppslag 16
Sunnerbo dombok 1621 uppslag 17
Sunnerbo dombok 1621 uppslag 18
Sunnerbo dombok 1621 uppslag 27
Sunnerbo dombok 1621 uppslag 28
Sunnerbo dombok 1621 uppslag 32
Sunnerbo dombok 1621 uppslag 41
Sunnerbo dombok 1621 uppslag 50
Sunnerbo dombok 1621 uppslag 52
Sunnerbo dombok 1621 uppslag 60
Sunnerbo dombok 1621 uppslag 75
Sunnerbo dombok 1622 uppslag 2
Sunnerbo dombok 1622 uppslag 27
Sunnerbo dombok 1622 uppslag 35
Sunnerbo dombok 1622 uppslag 39
Sunnerbo dombok 1622 uppslag 52
Sunnerbo dombok 1622 uppslag 60
Sunnerbo dombok 1622 uppslag 69
Sunnerbo dombok 1622 uppslag 83
Sunnerbo dombok 1623 uppslag 4
Sunnerbo dombok 1623 uppslag 21
Sunnerbo dombok 1623 uppslag 99
Sunnerbo dombok 1624 uppslag 9
Sunnerbo dombok 1624 uppslag 28
Sunnerbo dombok 1625 uppslag 18
Sunnerbo dombok 1625 uppslag 52
Sunnerbo dombok 1625 uppslag 53
Sunnerbo dombok 1627 uppslag 26
Sunnerbo dombok 1628 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1628 uppslag 26
Sunnerbo dombok 1629 uppslag 6
Sunnerbo dombok 1630 uppslag 2
Sunnerbo dombok 1631 uppslag 34
Sunnerbo dombok 1634 uppslag 2
Sunnerbo dombok 1635 uppslag 37
Sunnerbo dombok 1636 uppslag 8
Sunnerbo dombok 1636 uppslag 23
Sunnerbo dombok 1637 uppslag 18
Sunnerbo dombok 1637 uppslag 19
Sunnerbo dombok 1638 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1638 uppslag 11
Sunnerbo dombok 1638 uppslag 12
Sunnerbo dombok 1639 uppslag 13
Sunnerbo dombok 1639 uppslag 26
Sunnerbo dombok 1640 uppslag 18
Sunnerbo dombok 1641 uppslag 8
Sunnerbo dombok 1641 uppslag 16
Sunnerbo dombok 1641 uppslag 20
Sunnerbo dombok 1641 uppslag 26
Sunnerbo dombok 1643 uppslag 4
Sunnerbo dombok 1643 uppslag 25
Sunnerbo dombok 1643 uppslag 30
Sunnerbo dombok 1644 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1644 uppslag 7
Sunnerbo dombok 1645 uppslag 7
Sunnerbo dombok 1645 uppslag 23
Sunnerbo dombok 1645 uppslag 10
Sunnerbo dombok 1646 uppslag 5
Sunnerbo dombok 1646 uppslag 11
Sunnerbo dombok 1646 uppslag 13
Sunnerbo dombok 1646 uppslag 14
Sunnerbo dombok 1647 uppslag 10
Sunnerbo dombok 1647 uppslag 22
Sunnerbo dombok 1647 uppslag 26
Sunnerbo dombok 1647 uppslag 27
Sunnerbo dombok 1649 uppslag 12
Sunnerbo dombok 1651 uppslag 14
Sunnerbo dombok 1651 uppslag 19
Sunnerbo dombok 1652 uppslag 64
Sunnerbo dombok 1652 uppslag 20
Sunnerbo dombok 1652 uppslag 62
Sunnerbo dombok 1653 uppslag 19
Sunnerbo dombok 1653 uppslag 6
Sunnerbo dombok 1653 uppslag 16
Sunnerbo dombok 1655 uppslag 22
Sunnerbo dombok 1657 uppslag 4
Sunnerbo dombok 1657 uppslag 10
Sunnerbo dombok 1657 uppslag 11
Sunnerbo dombok 1657 uppslag 14
Sunnerbo dombok 1658 uppslag 34
Sunnerbo dombok 1659 uppslag 14
Sunnerbo dombok 1659 uppslag 15
Sunnerbo dombok 1659 uppslag 51
Sunnerbo dombok 1661 uppslag 12
Sunnerbo dombok 1662 uppslag 7
Sunnerbo dombok 1662 uppslag 17
Sunnerbo dombok 1663 uppslag 23
Sunnerbo dombok 1664 uppslag 8
Sunnerbo dombok 1664 uppslag 15
Sunnerbo dombok 1665 uppslag 18
Sunnerbo dombok 1666 uppslag 9
Sunnerbo dombok 1666 uppslag 10
Sunnerbo dombok 1666 uppslag 18
Sunnerbo dombok 1666 uppslag 59
Sunnerbo dombok 1667 uppslag 6
Sunnerbo dombok 1667 uppslag 14
Sunnerbo dombok 1667 uppslag 28
Sunnerbo dombok 1667 uppslag 29
Sunnerbo dombok 1668 uppslag 7
Sunnerbo dombok 1669 uppslag 6
Sunnerbo dombok 1669 uppslag 7
Sunnerbo dombok 1669 uppslag 21
Sunnerbo dombok 1669 uppslag 22
Sunnerbo dombok 1669 uppslag 27
Sunnerbo dombok 1677 uppslag 21
Sunnerbo dombok 1677 uppslag 35
Sunnerbo dombok 1677 uppslag 41
Sunnerbo dombok 1678 uppslag 43
Sunnerbo dombok 1679 uppslag 27
Sunnerbo dombok 1680 uppslag 2
Sunnerbo dombok 1680 uppslag 9
Sunnerbo dombok 1680 uppslag 28
Sunnerbo dombok 1682 uppslag 38
Sunnerbo dombok 1684 uppslag 13
Sunnerbo dombok 1684 uppslag 14
Sunnerbo dombok 1686 uppslag 34
Sunnerbo dombok 1688 uppslag 55
Sunnerbo dombok 1689 uppslag 59
Sunnerbo dombok 1689 uppslag 135
Sunnerbo dombok 1690 uppslag 4
Sunnerbo dombok 1690 uppslag 32
Sunnerbo dombok 1690 uppslag 60
Sunnerbo dombok 1690 uppslag 117
Sunnerbo dombok 1691 uppslag 82
Sunnerbo dombok 1691 uppslag 83
Sunnerbo dombok 1692 uppslag 44
Sunnerbo dombok 1692 uppslag 65
Sunnerbo dombok 1692 uppslag 81
Sunnerbo dombok 1692 uppslag 82
Sunnerbo dombok 1693 uppslag 56
Sunnerbo dombok 1693 uppslag 109
Sunnerbo dombok 1694 uppslag 97
Sunnerbo dombok 1694 uppslag 116
Sunnerbo dombok 1694 uppslag 99
Sunnerbo dombok 1695 uppslag 5
Sunnerbo dombok 1695 uppslag 34
Sunnerbo dombok 1695 uppslag 86
Sunnerbo dombok 1695 uppslag 120
Sunnerbo dombok 1695 uppslag 123
Sunnerbo dombok 1696 uppslag 35
Sunnerbo dombok 1696 uppslag 112
Sunnerbo dombok 1697 uppslag 13
Sunnerbo dombok 1697 uppslag 40
Sunnerbo dombok 1697 uppslag 41
Sunnerbo dombok 1697 uppslag 61
Sunnerbo dombok 1697 uppslag 81
Sunnerbo dombok 1697 uppslag 89
Sunnerbo dombok 1698 uppslag 9
Sunnerbo dombok 1698 uppslag 154
Sunnerbo dombok 1698 uppslag 37
Sunnerbo dombok 1698 uppslag 67
Sunnerbo dombok 1698 uppslag 105
Sunnerbo dombok 1698 uppslag 203
Sunnerbo dombok 1698 uppslag 219
Sunnerbo dombok 1704 uppslag 7
Sunnerbo dombok 1705 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1705 uppslag 1
Sunnerbo saköre 1577 uppslag 3
Sunnerbo saköre 1583 uppslag 3
Sunnerbo saköre 1584 uppslag 2
Sunnerbo saköre 1585 uppslag 2
Sunnerbo saköre 1586 uppslag 2
Sunnerbo saköre 1587 uppslag 2
Sunnerbo saköre 1601 uppslag 1