Bråna

Bråna förekommer på följande sidor.

Namn och sida
Sunnerbo dombok 1662 uppslag 7
Sunnerbo dombok 1665 uppslag 18
Sunnerbo dombok 1688 uppslag 11