Norrnäs

Norrnäs förekommer på följande sidor.

Namn och sida
Sunnerbo dombok 1660 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1663 uppslag 3