Norrnäs

Norrnäs förekommer på följande sidor.

Namn och sida
Sunnerbo dombok 1604 uppslag 28
Sunnerbo dombok 1613 uppslag 41
Sunnerbo dombok 1613 uppslag 16
Sunnerbo dombok 1615 uppslag 19
Sunnerbo dombok 1616 uppslag 4
Sunnerbo dombok 1618 uppslag 83
Sunnerbo dombok 1624 uppslag 39
Sunnerbo dombok 1627 uppslag 5
Sunnerbo dombok 1652 uppslag 21
Sunnerbo dombok 1652 uppslag 66
Sunnerbo dombok 1660 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1663 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1663 uppslag 9
Sunnerbo dombok 1663 uppslag 11
Sunnerbo dombok 1663 uppslag 12
Sunnerbo dombok 1663 uppslag 13
Sunnerbo dombok 1690 uppslag 62