Romborna

Romborna förekommer på följande sidor.

Namn och sida
Sunnerbo dombok 1608 uppslag 9
Sunnerbo dombok 1611 uppslag 2
Sunnerbo dombok 1629 uppslag 4
Sunnerbo dombok 1631 uppslag 12
Sunnerbo dombok 1632 uppslag 5
Sunnerbo dombok 1632 uppslag 7
Sunnerbo dombok 1635 uppslag 17
Sunnerbo dombok 1638 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1638 uppslag 17
Sunnerbo dombok 1638 uppslag 19
Sunnerbo dombok 1638 uppslag 31
Sunnerbo dombok 1639 uppslag 8
Sunnerbo dombok 1641 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1641 uppslag 18
Sunnerbo dombok 1642 uppslag 11
Sunnerbo dombok 1645 uppslag 9
Sunnerbo dombok 1646 uppslag 2
Sunnerbo dombok 1646 uppslag 7
Sunnerbo dombok 1646 uppslag 13
Sunnerbo dombok 1647 uppslag 2
Sunnerbo dombok 1648 uppslag 2
Sunnerbo dombok 1648 uppslag 4
Sunnerbo dombok 1648 uppslag 5
Sunnerbo dombok 1648 uppslag 9
Sunnerbo dombok 1648 uppslag 11
Sunnerbo dombok 1648 uppslag 20
Sunnerbo dombok 1649 uppslag 6
Sunnerbo dombok 1649 uppslag 2
Sunnerbo dombok 1650 uppslag 11
Sunnerbo dombok 1651 uppslag 8
Sunnerbo dombok 1657 uppslag 23
Sunnerbo dombok 1658 uppslag 26
Sunnerbo dombok 1659 uppslag 37
Sunnerbo dombok 1660 uppslag 9
Sunnerbo dombok 1661 uppslag 19
Sunnerbo dombok 1663 uppslag 9
Sunnerbo dombok 1663 uppslag 10
Sunnerbo dombok 1664 uppslag 20
Sunnerbo dombok 1665 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1665 uppslag 15
Sunnerbo dombok 1665 uppslag 25
Sunnerbo dombok 1667 uppslag 2
Sunnerbo dombok 1667 uppslag 7
Sunnerbo dombok 1667 uppslag 14
Sunnerbo dombok 1668 uppslag 5
Sunnerbo dombok 1668 uppslag 13
Sunnerbo dombok 1679 uppslag 32
Sunnerbo dombok 1680 uppslag 2
Sunnerbo dombok 1689 uppslag 60
Sunnerbo dombok 1690 uppslag 12
Sunnerbo dombok 1690 uppslag 55
Sunnerbo dombok 1693 uppslag 80
Sunnerbo dombok 1696 uppslag 8
Sunnerbo dombok 1696 uppslag 9
Sunnerbo dombok 1696 uppslag 138
Sunnerbo dombok 1697 uppslag 12
Sunnerbo dombok 1697 uppslag 106
Sunnerbo dombok 1707 uppslag 1