Romborna

Romborna förekommer på följande sidor.

Namn och sida
Sunnerbo dombok 1608 uppslag 7
Sunnerbo dombok 1608 uppslag 9
Sunnerbo dombok 1608 uppslag 17
Sunnerbo dombok 1608 uppslag 19
Sunnerbo dombok 1609 uppslag 4
Sunnerbo dombok 1611 uppslag 2
Sunnerbo dombok 1615 uppslag 20
Sunnerbo dombok 1616 uppslag 42
Sunnerbo dombok 1616 uppslag 43
Sunnerbo dombok 1618 uppslag 51
Sunnerbo dombok 1618 uppslag 73
Sunnerbo dombok 1618 uppslag 83
Sunnerbo dombok 1618 uppslag 87
Sunnerbo dombok 1619 uppslag 33
Sunnerbo dombok 1619 uppslag 34
Sunnerbo dombok 1619 uppslag 108
Sunnerbo dombok 1619 uppslag 110
Sunnerbo dombok 1619 uppslag 111
Sunnerbo dombok 1621 uppslag 61
Sunnerbo dombok 1622 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1622 uppslag 31
Sunnerbo dombok 1622 uppslag 90
Sunnerbo dombok 1623 uppslag 7
Sunnerbo dombok 1623 uppslag 12
Sunnerbo dombok 1623 uppslag 65
Sunnerbo dombok 1623 uppslag 115
Sunnerbo dombok 1624 uppslag 49
Sunnerbo dombok 1625 uppslag 22
Sunnerbo dombok 1625 uppslag 24
Sunnerbo dombok 1625 uppslag 55
Sunnerbo dombok 1627 uppslag 22
Sunnerbo dombok 1629 uppslag 4
Sunnerbo dombok 1629 uppslag 5
Sunnerbo dombok 1630 uppslag 26
Sunnerbo dombok 1630 uppslag 27
Sunnerbo dombok 1631 uppslag 12
Sunnerbo dombok 1632 uppslag 5
Sunnerbo dombok 1632 uppslag 7
Sunnerbo dombok 1635 uppslag 17
Sunnerbo dombok 1636 uppslag 16
Sunnerbo dombok 1636 uppslag 19
Sunnerbo dombok 1636 uppslag 20
Sunnerbo dombok 1636 uppslag 21
Sunnerbo dombok 1636 uppslag 22
Sunnerbo dombok 1636 uppslag 26
Sunnerbo dombok 1637 uppslag 30
Sunnerbo dombok 1637 uppslag 31
Sunnerbo dombok 1638 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1638 uppslag 17
Sunnerbo dombok 1638 uppslag 19
Sunnerbo dombok 1638 uppslag 31
Sunnerbo dombok 1639 uppslag 6
Sunnerbo dombok 1639 uppslag 28
Sunnerbo dombok 1639 uppslag 8
Sunnerbo dombok 1641 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1641 uppslag 11
Sunnerbo dombok 1641 uppslag 17
Sunnerbo dombok 1641 uppslag 18
Sunnerbo dombok 1641 uppslag 24
Sunnerbo dombok 1642 uppslag 11
Sunnerbo dombok 1642 uppslag 37
Sunnerbo dombok 1643 uppslag 18
Sunnerbo dombok 1645 uppslag 9
Sunnerbo dombok 1645 uppslag 16
Sunnerbo dombok 1645 uppslag 17
Sunnerbo dombok 1645 uppslag 19
Sunnerbo dombok 1645 uppslag 20
Sunnerbo dombok 1646 uppslag 2
Sunnerbo dombok 1646 uppslag 7
Sunnerbo dombok 1646 uppslag 13
Sunnerbo dombok 1646 uppslag 14
Sunnerbo dombok 1646 uppslag 15
Sunnerbo dombok 1647 uppslag 2
Sunnerbo dombok 1647 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1647 uppslag 19
Sunnerbo dombok 1647 uppslag 20
Sunnerbo dombok 1647 uppslag 12
Sunnerbo dombok 1647 uppslag 23
Sunnerbo dombok 1647 uppslag 27
Sunnerbo dombok 1647 uppslag 28
Sunnerbo dombok 1648 uppslag 2
Sunnerbo dombok 1648 uppslag 4
Sunnerbo dombok 1648 uppslag 5
Sunnerbo dombok 1648 uppslag 9
Sunnerbo dombok 1648 uppslag 11
Sunnerbo dombok 1648 uppslag 20
Sunnerbo dombok 1649 uppslag 6
Sunnerbo dombok 1649 uppslag 10
Sunnerbo dombok 1649 uppslag 15
Sunnerbo dombok 1649 uppslag 36
Sunnerbo dombok 1649 uppslag 2
Sunnerbo dombok 1649 uppslag 8
Sunnerbo dombok 1649 uppslag 21
Sunnerbo dombok 1649 uppslag 27
Sunnerbo dombok 1649 uppslag 34
Sunnerbo dombok 1649 uppslag 35
Sunnerbo dombok 1650 uppslag 2
Sunnerbo dombok 1650 uppslag 9
Sunnerbo dombok 1650 uppslag 11
Sunnerbo dombok 1650 uppslag 19
Sunnerbo dombok 1650 uppslag 43
Sunnerbo dombok 1650 uppslag 22
Sunnerbo dombok 1650 uppslag 40
Sunnerbo dombok 1650 uppslag 48
Sunnerbo dombok 1650 uppslag 66
Sunnerbo dombok 1651 uppslag 8
Sunnerbo dombok 1652 uppslag 9
Sunnerbo dombok 1657 uppslag 23
Sunnerbo dombok 1658 uppslag 26
Sunnerbo dombok 1659 uppslag 37
Sunnerbo dombok 1660 uppslag 9
Sunnerbo dombok 1661 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1661 uppslag 19
Sunnerbo dombok 1663 uppslag 9
Sunnerbo dombok 1663 uppslag 10
Sunnerbo dombok 1664 uppslag 20
Sunnerbo dombok 1665 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1665 uppslag 15
Sunnerbo dombok 1665 uppslag 25
Sunnerbo dombok 1666 uppslag 37
Sunnerbo dombok 1667 uppslag 2
Sunnerbo dombok 1667 uppslag 7
Sunnerbo dombok 1667 uppslag 14
Sunnerbo dombok 1668 uppslag 5
Sunnerbo dombok 1668 uppslag 13
Sunnerbo dombok 1669 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1669 uppslag 4
Sunnerbo dombok 1669 uppslag 5
Sunnerbo dombok 1669 uppslag 8
Sunnerbo dombok 1669 uppslag 27
Sunnerbo dombok 1678 uppslag 31
Sunnerbo dombok 1678 uppslag 40
Sunnerbo dombok 1679 uppslag 32
Sunnerbo dombok 1680 uppslag 2
Sunnerbo dombok 1682 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1682 uppslag 18
Sunnerbo dombok 1682 uppslag 33
Sunnerbo dombok 1682 uppslag 40
Sunnerbo dombok 1682 uppslag 36
Sunnerbo dombok 1689 uppslag 60
Sunnerbo dombok 1690 uppslag 55
Sunnerbo dombok 1690 uppslag 62
Sunnerbo dombok 1690 uppslag 129
Sunnerbo dombok 1690 uppslag 12
Sunnerbo dombok 1691 uppslag 36
Sunnerbo dombok 1691 uppslag 100
Sunnerbo dombok 1691 uppslag 105
Sunnerbo dombok 1693 uppslag 80
Sunnerbo dombok 1693 uppslag 93
Sunnerbo dombok 1694 uppslag 105
Sunnerbo dombok 1696 uppslag 8
Sunnerbo dombok 1696 uppslag 9
Sunnerbo dombok 1696 uppslag 40
Sunnerbo dombok 1696 uppslag 52
Sunnerbo dombok 1696 uppslag 62
Sunnerbo dombok 1696 uppslag 93
Sunnerbo dombok 1696 uppslag 96
Sunnerbo dombok 1696 uppslag 143
Sunnerbo dombok 1696 uppslag 138
Sunnerbo dombok 1697 uppslag 12
Sunnerbo dombok 1697 uppslag 54
Sunnerbo dombok 1697 uppslag 106
Sunnerbo dombok 1707 uppslag 2
Sunnerbo saköre 1565 uppslag 2