Skeen

Skeen förekommer på följande sidor.

Namn och sida
Sunnerbo dombok 1603 uppslag 4
Sunnerbo dombok 1604 uppslag 11
Sunnerbo dombok 1604 uppslag 21
Sunnerbo dombok 1604 uppslag 34
Sunnerbo dombok 1604 uppslag 98
Sunnerbo dombok 1605 uppslag 9
Sunnerbo dombok 1608 uppslag 6
Sunnerbo dombok 1608 uppslag 8
Sunnerbo dombok 1608 uppslag 13
Sunnerbo dombok 1609 uppslag 2
Sunnerbo dombok 1609 uppslag 5
Sunnerbo dombok 1609 uppslag 23
Sunnerbo dombok 1610 uppslag 20
Sunnerbo dombok 1611 uppslag 16
Sunnerbo dombok 1611 uppslag 22
Sunnerbo dombok 1613 uppslag 41
Sunnerbo dombok 1613 uppslag 43
Sunnerbo dombok 1615 uppslag 19
Sunnerbo dombok 1615 uppslag 48
Sunnerbo dombok 1615 uppslag 20
Sunnerbo dombok 1616 uppslag 40
Sunnerbo dombok 1616 uppslag 14
Sunnerbo dombok 1616 uppslag 30
Sunnerbo dombok 1616 uppslag 31
Sunnerbo dombok 1616 uppslag 41
Sunnerbo dombok 1616 uppslag 47
Sunnerbo dombok 1616 uppslag 51
Sunnerbo dombok 1617 uppslag 24
Sunnerbo dombok 1617 uppslag 25
Sunnerbo dombok 1617 uppslag 30
Sunnerbo dombok 1617 uppslag 66
Sunnerbo dombok 1618 uppslag 5
Sunnerbo dombok 1618 uppslag 7
Sunnerbo dombok 1618 uppslag 8
Sunnerbo dombok 1618 uppslag 11
Sunnerbo dombok 1618 uppslag 56
Sunnerbo dombok 1618 uppslag 84
Sunnerbo dombok 1619 uppslag 48
Sunnerbo dombok 1619 uppslag 103
Sunnerbo dombok 1619 uppslag 105
Sunnerbo dombok 1620 uppslag 7
Sunnerbo dombok 1620 uppslag 22
Sunnerbo dombok 1620 uppslag 23
Sunnerbo dombok 1620 uppslag 46
Sunnerbo dombok 1620 uppslag 52
Sunnerbo dombok 1621 uppslag 33
Sunnerbo dombok 1621 uppslag 45
Sunnerbo dombok 1622 uppslag 14
Sunnerbo dombok 1622 uppslag 31
Sunnerbo dombok 1622 uppslag 32
Sunnerbo dombok 1622 uppslag 63
Sunnerbo dombok 1622 uppslag 70
Sunnerbo dombok 1622 uppslag 74
Sunnerbo dombok 1623 uppslag 36
Sunnerbo dombok 1623 uppslag 79
Sunnerbo dombok 1625 uppslag 6
Sunnerbo dombok 1625 uppslag 11
Sunnerbo dombok 1625 uppslag 23
Sunnerbo dombok 1625 uppslag 24
Sunnerbo dombok 1625 uppslag 26
Sunnerbo dombok 1625 uppslag 30
Sunnerbo dombok 1626 uppslag 5
Sunnerbo dombok 1626 uppslag 6
Sunnerbo dombok 1626 uppslag 8
Sunnerbo dombok 1626 uppslag 16
Sunnerbo dombok 1626 uppslag 23
Sunnerbo dombok 1626 uppslag 47
Sunnerbo dombok 1627 uppslag 14
Sunnerbo dombok 1627 uppslag 24
Sunnerbo dombok 1628 uppslag 8
Sunnerbo dombok 1628 uppslag 12
Sunnerbo dombok 1628 uppslag 18
Sunnerbo dombok 1628 uppslag 19
Sunnerbo dombok 1628 uppslag 28
Sunnerbo dombok 1628 uppslag 32
Sunnerbo dombok 1628 uppslag 33
Sunnerbo dombok 1629 uppslag 6
Sunnerbo dombok 1629 uppslag 10
Sunnerbo dombok 1629 uppslag 20
Sunnerbo dombok 1630 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1630 uppslag 9
Sunnerbo dombok 1630 uppslag 13
Sunnerbo dombok 1630 uppslag 15
Sunnerbo dombok 1630 uppslag 22
Sunnerbo dombok 1630 uppslag 26
Sunnerbo dombok 1631 uppslag 19
Sunnerbo dombok 1634 uppslag 8
Sunnerbo dombok 1634 uppslag 10
Sunnerbo dombok 1635 uppslag 11
Sunnerbo dombok 1635 uppslag 14
Sunnerbo dombok 1635 uppslag 16
Sunnerbo dombok 1635 uppslag 36
Sunnerbo dombok 1636 uppslag 10
Sunnerbo dombok 1637 uppslag 1
Sunnerbo dombok 1637 uppslag 7
Sunnerbo dombok 1637 uppslag 10
Sunnerbo dombok 1637 uppslag 12
Sunnerbo dombok 1637 uppslag 15
Sunnerbo dombok 1637 uppslag 16
Sunnerbo dombok 1637 uppslag 27
Sunnerbo dombok 1637 uppslag 29
Sunnerbo dombok 1637 uppslag 32
Sunnerbo dombok 1637 uppslag 35
Sunnerbo dombok 1637 uppslag 2
Sunnerbo dombok 1637 uppslag 46
Sunnerbo dombok 1638 uppslag 1
Sunnerbo dombok 1638 uppslag 2
Sunnerbo dombok 1638 uppslag 24
Sunnerbo dombok 1639 uppslag 6
Sunnerbo dombok 1639 uppslag 1
Sunnerbo dombok 1639 uppslag 2
Sunnerbo dombok 1639 uppslag 14
Sunnerbo dombok 1639 uppslag 26
Sunnerbo dombok 1639 uppslag 29
Sunnerbo dombok 1639 uppslag 19
Sunnerbo dombok 1639 uppslag 27
Sunnerbo dombok 1639 uppslag 30
Sunnerbo dombok 1640 uppslag 7
Sunnerbo dombok 1640 uppslag 8
Sunnerbo dombok 1640 uppslag 16
Sunnerbo dombok 1640 uppslag 21
Sunnerbo dombok 1640 uppslag 25
Sunnerbo dombok 1640 uppslag 26
Sunnerbo dombok 1641 uppslag 2
Sunnerbo dombok 1641 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1641 uppslag 5
Sunnerbo dombok 1641 uppslag 11
Sunnerbo dombok 1641 uppslag 17
Sunnerbo dombok 1641 uppslag 23
Sunnerbo dombok 1641 uppslag 1
Sunnerbo dombok 1641 uppslag 24
Sunnerbo dombok 1642 uppslag 1
Sunnerbo dombok 1642 uppslag 9
Sunnerbo dombok 1642 uppslag 14
Sunnerbo dombok 1642 uppslag 16
Sunnerbo dombok 1642 uppslag 2
Sunnerbo dombok 1642 uppslag 7
Sunnerbo dombok 1642 uppslag 15
Sunnerbo dombok 1642 uppslag 25
Sunnerbo dombok 1642 uppslag 20
Sunnerbo dombok 1642 uppslag 34
Sunnerbo dombok 1642 uppslag 36
Sunnerbo dombok 1642 uppslag 37
Sunnerbo dombok 1644 uppslag 5
Sunnerbo dombok 1645 uppslag 17
Sunnerbo dombok 1647 uppslag 7
Sunnerbo dombok 1648 uppslag 18
Sunnerbo dombok 1650 uppslag 63
Sunnerbo dombok 1650 uppslag 29
Sunnerbo dombok 1650 uppslag 32
Sunnerbo dombok 1650 uppslag 47
Sunnerbo dombok 1650 uppslag 57
Sunnerbo dombok 1650 uppslag 58
Sunnerbo dombok 1651 uppslag 8
Sunnerbo dombok 1653 uppslag 34
Sunnerbo dombok 1653 uppslag 53
Sunnerbo dombok 1654 uppslag 41
Sunnerbo dombok 1654 uppslag 42
Sunnerbo dombok 1654 uppslag 71
Sunnerbo dombok 1656 uppslag 10
Sunnerbo dombok 1657 uppslag 5
Sunnerbo dombok 1658 uppslag 24
Sunnerbo dombok 1659 uppslag 6
Sunnerbo dombok 1660 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1660 uppslag 14
Sunnerbo dombok 1661 uppslag 2
Sunnerbo dombok 1661 uppslag 7
Sunnerbo dombok 1661 uppslag 9
Sunnerbo dombok 1661 uppslag 15
Sunnerbo dombok 1661 uppslag 17
Sunnerbo dombok 1661 uppslag 26
Sunnerbo dombok 1661 uppslag 27
Sunnerbo dombok 1662 uppslag 2
Sunnerbo dombok 1662 uppslag 31
Sunnerbo dombok 1662 uppslag 32
Sunnerbo dombok 1662 uppslag 33
Sunnerbo dombok 1663 uppslag 9
Sunnerbo dombok 1663 uppslag 25
Sunnerbo dombok 1664 uppslag 25
Sunnerbo dombok 1665 uppslag 17
Sunnerbo dombok 1665 uppslag 29
Sunnerbo dombok 1666 uppslag 9
Sunnerbo dombok 1666 uppslag 12
Sunnerbo dombok 1666 uppslag 28
Sunnerbo dombok 1666 uppslag 37
Sunnerbo dombok 1666 uppslag 42
Sunnerbo dombok 1666 uppslag 59
Sunnerbo dombok 1667 uppslag 2
Sunnerbo dombok 1667 uppslag 6
Sunnerbo dombok 1667 uppslag 7
Sunnerbo dombok 1667 uppslag 9
Sunnerbo dombok 1667 uppslag 15
Sunnerbo dombok 1667 uppslag 21
Sunnerbo dombok 1668 uppslag 2
Sunnerbo dombok 1668 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1668 uppslag 15
Sunnerbo dombok 1668 uppslag 21
Sunnerbo dombok 1669 uppslag 4
Sunnerbo dombok 1669 uppslag 5
Sunnerbo dombok 1669 uppslag 7
Sunnerbo dombok 1669 uppslag 12
Sunnerbo dombok 1672 uppslag 9
Sunnerbo dombok 1672 uppslag 14
Sunnerbo dombok 1675 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1675 uppslag 4
Sunnerbo dombok 1675 uppslag 38
Sunnerbo dombok 1677 uppslag 12
Sunnerbo dombok 1677 uppslag 25
Sunnerbo dombok 1677 uppslag 27
Sunnerbo dombok 1678 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1678 uppslag 24
Sunnerbo dombok 1678 uppslag 29
Sunnerbo dombok 1678 uppslag 30
Sunnerbo dombok 1678 uppslag 39
Sunnerbo dombok 1678 uppslag 47
Sunnerbo dombok 1679 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1679 uppslag 17
Sunnerbo dombok 1679 uppslag 18
Sunnerbo dombok 1679 uppslag 47
Sunnerbo dombok 1680 uppslag 50
Sunnerbo dombok 1682 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1684 uppslag 12
Sunnerbo dombok 1684 uppslag 14
Sunnerbo dombok 1684 uppslag 24
Sunnerbo dombok 1685 uppslag 4
Sunnerbo dombok 1686 uppslag 6
Sunnerbo dombok 1686 uppslag 60
Sunnerbo dombok 1689 uppslag 19
Sunnerbo dombok 1689 uppslag 29
Sunnerbo dombok 1689 uppslag 33
Sunnerbo dombok 1689 uppslag 60
Sunnerbo dombok 1690 uppslag 25
Sunnerbo dombok 1690 uppslag 42
Sunnerbo dombok 1690 uppslag 62
Sunnerbo dombok 1691 uppslag 110
Sunnerbo dombok 1691 uppslag 54
Sunnerbo dombok 1691 uppslag 67
Sunnerbo dombok 1691 uppslag 103
Sunnerbo dombok 1691 uppslag 104
Sunnerbo dombok 1691 uppslag 105
Sunnerbo dombok 1691 uppslag 106
Sunnerbo dombok 1692 uppslag 6
Sunnerbo dombok 1692 uppslag 16
Sunnerbo dombok 1692 uppslag 40
Sunnerbo dombok 1692 uppslag 51
Sunnerbo dombok 1692 uppslag 54
Sunnerbo dombok 1692 uppslag 65
Sunnerbo dombok 1692 uppslag 35
Sunnerbo dombok 1693 uppslag 84
Sunnerbo dombok 1693 uppslag 99
Sunnerbo dombok 1693 uppslag 87
Sunnerbo dombok 1694 uppslag 5
Sunnerbo dombok 1694 uppslag 26
Sunnerbo dombok 1694 uppslag 113
Sunnerbo dombok 1695 uppslag 76
Sunnerbo dombok 1695 uppslag 80
Sunnerbo dombok 1695 uppslag 37
Sunnerbo dombok 1696 uppslag 90
Sunnerbo dombok 1696 uppslag 91
Sunnerbo dombok 1696 uppslag 119
Sunnerbo dombok 1697 uppslag 43
Sunnerbo dombok 1697 uppslag 71
Sunnerbo dombok 1697 uppslag 76
Sunnerbo dombok 1698 uppslag 164
Sunnerbo dombok 1698 uppslag 51
Sunnerbo dombok 1698 uppslag 66
Sunnerbo dombok 1698 uppslag 95
Sunnerbo dombok 1698 uppslag 134
Sunnerbo dombok 1698 uppslag 135
Sunnerbo dombok 1698 uppslag 136
Sunnerbo dombok 1698 uppslag 159
Sunnerbo dombok 1698 uppslag 178
Sunnerbo dombok 1699 uppslag 57
Sunnerbo dombok 1699 uppslag 67
Sunnerbo dombok 1699 uppslag 78
Sunnerbo dombok 1699 uppslag 79
Sunnerbo dombok 1699 uppslag 27
Sunnerbo dombok 1699 uppslag 47
Sunnerbo dombok 1699 uppslag 52
Sunnerbo dombok 1699 uppslag 56
Sunnerbo dombok 1699 uppslag 80
Sunnerbo dombok 1699 uppslag 85
Sunnerbo dombok 1699 uppslag 86
Sunnerbo dombok 1699 uppslag 93
Sunnerbo dombok 1708 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1708 uppslag 5
Sunnerbo dombok 1715 uppslag 2
Sunnerbo saköre 1570 uppslag 3
Sunnerbo saköre 1576 uppslag 2
Sunnerbo saköre 1577 uppslag 1