Skogaryd

Skogaryd förekommer på följande sidor.

Namn och sida
Sunnerbo dombok 1609 uppslag 18
Sunnerbo dombok 1613 uppslag 44
Sunnerbo dombok 1618 uppslag 54
Sunnerbo dombok 1622 uppslag 76
Sunnerbo dombok 1623 uppslag 9
Sunnerbo dombok 1630 uppslag 27
Sunnerbo dombok 1631 uppslag 30
Sunnerbo dombok 1632 uppslag 11
Sunnerbo dombok 1637 uppslag 29
Sunnerbo dombok 1640 uppslag 18
Sunnerbo dombok 1641 uppslag 17
Sunnerbo dombok 1642 uppslag 2
Sunnerbo dombok 1645 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1645 uppslag 9
Sunnerbo dombok 1646 uppslag 2
Sunnerbo dombok 1646 uppslag 11
Sunnerbo dombok 1651 uppslag 7
Sunnerbo dombok 1655 uppslag 53
Sunnerbo dombok 1658 uppslag 10
Sunnerbo dombok 1665 uppslag 12
Sunnerbo dombok 1665 uppslag 26
Sunnerbo dombok 1668 uppslag 21
Sunnerbo dombok 1669 uppslag 7
Sunnerbo dombok 1670 uppslag 10
Sunnerbo dombok 1679 uppslag 8
Sunnerbo dombok 1682 uppslag 8
Sunnerbo dombok 1682 uppslag 42
Sunnerbo dombok 1686 uppslag 82
Sunnerbo dombok 1688 uppslag 139
Sunnerbo dombok 1690 uppslag 55
Sunnerbo dombok 1691 uppslag 28
Sunnerbo dombok 1692 uppslag 84
Sunnerbo dombok 1692 uppslag 49
Sunnerbo dombok 1692 uppslag 101
Sunnerbo dombok 1693 uppslag 58
Sunnerbo dombok 1694 uppslag 41
Sunnerbo dombok 1694 uppslag 113
Sunnerbo dombok 1695 uppslag 4
Sunnerbo dombok 1695 uppslag 36
Sunnerbo dombok 1695 uppslag 41
Sunnerbo dombok 1695 uppslag 37