Skäckarp

Skäckarp förekommer på följande sidor.

Namn och sida
Sunnerbo dombok 1604 uppslag 81
Sunnerbo dombok 1609 uppslag 4
Sunnerbo dombok 1609 uppslag 12
Sunnerbo dombok 1610 uppslag 21
Sunnerbo dombok 1611 uppslag 8
Sunnerbo dombok 1611 uppslag 20
Sunnerbo dombok 1616 uppslag 27
Sunnerbo dombok 1616 uppslag 28
Sunnerbo dombok 1617 uppslag 21
Sunnerbo dombok 1617 uppslag 26
Sunnerbo dombok 1617 uppslag 42
Sunnerbo dombok 1617 uppslag 43
Sunnerbo dombok 1617 uppslag 59
Sunnerbo dombok 1617 uppslag 63
Sunnerbo dombok 1617 uppslag 64
Sunnerbo dombok 1617 uppslag 86
Sunnerbo dombok 1623 uppslag 7
Sunnerbo dombok 1626 uppslag 50
Sunnerbo dombok 1631 uppslag 19
Sunnerbo dombok 1634 uppslag 12
Sunnerbo dombok 1635 uppslag 5
Sunnerbo dombok 1635 uppslag 15
Sunnerbo dombok 1635 uppslag 21
Sunnerbo dombok 1635 uppslag 23
Sunnerbo dombok 1635 uppslag 31
Sunnerbo dombok 1636 uppslag 7
Sunnerbo dombok 1636 uppslag 2
Sunnerbo dombok 1636 uppslag 12
Sunnerbo dombok 1636 uppslag 16
Sunnerbo dombok 1636 uppslag 17
Sunnerbo dombok 1636 uppslag 19
Sunnerbo dombok 1636 uppslag 24
Sunnerbo dombok 1636 uppslag 26
Sunnerbo dombok 1637 uppslag 6
Sunnerbo dombok 1637 uppslag 7
Sunnerbo dombok 1637 uppslag 9
Sunnerbo dombok 1637 uppslag 27
Sunnerbo dombok 1637 uppslag 28
Sunnerbo dombok 1637 uppslag 2
Sunnerbo dombok 1637 uppslag 29
Sunnerbo dombok 1637 uppslag 30
Sunnerbo dombok 1637 uppslag 48
Sunnerbo dombok 1637 uppslag 46
Sunnerbo dombok 1638 uppslag 16
Sunnerbo dombok 1638 uppslag 2
Sunnerbo dombok 1638 uppslag 24
Sunnerbo dombok 1639 uppslag 10
Sunnerbo dombok 1639 uppslag 14
Sunnerbo dombok 1639 uppslag 23
Sunnerbo dombok 1639 uppslag 33
Sunnerbo dombok 1640 uppslag 7
Sunnerbo dombok 1640 uppslag 16
Sunnerbo dombok 1640 uppslag 21
Sunnerbo dombok 1640 uppslag 2
Sunnerbo dombok 1641 uppslag 2
Sunnerbo dombok 1641 uppslag 5
Sunnerbo dombok 1641 uppslag 11
Sunnerbo dombok 1641 uppslag 17
Sunnerbo dombok 1641 uppslag 23
Sunnerbo dombok 1642 uppslag 5
Sunnerbo dombok 1642 uppslag 6
Sunnerbo dombok 1642 uppslag 2
Sunnerbo dombok 1645 uppslag 10
Sunnerbo dombok 1646 uppslag 2
Sunnerbo dombok 1646 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1646 uppslag 7
Sunnerbo dombok 1646 uppslag 8
Sunnerbo dombok 1649 uppslag 35
Sunnerbo dombok 1649 uppslag 38
Sunnerbo dombok 1650 uppslag 58
Sunnerbo dombok 1650 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1662 uppslag 25
Sunnerbo dombok 1663 uppslag 26
Sunnerbo dombok 1664 uppslag 8
Sunnerbo dombok 1698 uppslag 133
Sunnerbo dombok 1698 uppslag 134