Skäckarp

Skäckarp förekommer på följande sidor.

Namn och sida
Sunnerbo dombok 1604 uppslag 81
Sunnerbo dombok 1631 uppslag 19
Sunnerbo dombok 1634 uppslag 12
Sunnerbo dombok 1637 uppslag 28
Sunnerbo dombok 1637 uppslag 30
Sunnerbo dombok 1640 uppslag 7
Sunnerbo dombok 1640 uppslag 16
Sunnerbo dombok 1640 uppslag 21
Sunnerbo dombok 1640 uppslag 2
Sunnerbo dombok 1641 uppslag 5
Sunnerbo dombok 1646 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1646 uppslag 7
Sunnerbo dombok 1646 uppslag 8
Sunnerbo dombok 1662 uppslag 25
Sunnerbo dombok 1663 uppslag 26
Sunnerbo dombok 1664 uppslag 8