Viggåsa

Viggåsa förekommer på följande sidor.

Namn och sida
Sunnerbo dombok 1642 uppslag 5