Viggåsa

Viggåsa förekommer på följande sidor.

Namn och sida
Sunnerbo dombok 1622 uppslag 67
Sunnerbo dombok 1622 uppslag 74
Sunnerbo dombok 1623 uppslag 7
Sunnerbo dombok 1623 uppslag 71
Sunnerbo dombok 1623 uppslag 86
Sunnerbo dombok 1623 uppslag 88
Sunnerbo dombok 1624 uppslag 41
Sunnerbo dombok 1626 uppslag 6
Sunnerbo dombok 1635 uppslag 21
Sunnerbo dombok 1635 uppslag 37
Sunnerbo dombok 1636 uppslag 21
Sunnerbo dombok 1637 uppslag 30
Sunnerbo dombok 1641 uppslag 24
Sunnerbo dombok 1642 uppslag 5
Sunnerbo dombok 1642 uppslag 9
Sunnerbo dombok 1642 uppslag 11
Sunnerbo dombok 1642 uppslag 14
Sunnerbo dombok 1642 uppslag 18
Sunnerbo dombok 1642 uppslag 26
Sunnerbo dombok 1642 uppslag 2
Sunnerbo dombok 1642 uppslag 7
Sunnerbo dombok 1642 uppslag 20
Sunnerbo dombok 1643 uppslag 19
Sunnerbo dombok 1643 uppslag 28
Sunnerbo dombok 1643 uppslag 2
Sunnerbo dombok 1643 uppslag 13
Sunnerbo dombok 1643 uppslag 24
Sunnerbo dombok 1644 uppslag 6
Sunnerbo dombok 1644 uppslag 14
Sunnerbo dombok 1645 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1645 uppslag 7
Sunnerbo dombok 1645 uppslag 9
Sunnerbo dombok 1645 uppslag 17
Sunnerbo dombok 1645 uppslag 19
Sunnerbo dombok 1645 uppslag 20
Sunnerbo dombok 1646 uppslag 11
Sunnerbo dombok 1647 uppslag 19
Sunnerbo dombok 1647 uppslag 20
Sunnerbo dombok 1647 uppslag 2
Sunnerbo dombok 1647 uppslag 12
Sunnerbo dombok 1647 uppslag 23
Sunnerbo dombok 1648 uppslag 2
Sunnerbo dombok 1648 uppslag 9
Sunnerbo dombok 1649 uppslag 10
Sunnerbo dombok 1649 uppslag 8
Sunnerbo dombok 1649 uppslag 21
Sunnerbo dombok 1649 uppslag 34
Sunnerbo dombok 1649 uppslag 38
Sunnerbo dombok 1652 uppslag 44
Sunnerbo dombok 1652 uppslag 66
Sunnerbo dombok 1652 uppslag 2
Sunnerbo dombok 1652 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1652 uppslag 31
Sunnerbo dombok 1652 uppslag 51
Sunnerbo dombok 1652 uppslag 52
Sunnerbo dombok 1652 uppslag 57
Sunnerbo dombok 1653 uppslag 61
Sunnerbo dombok 1654 uppslag 9
Sunnerbo dombok 1654 uppslag 64
Sunnerbo dombok 1654 uppslag 34
Sunnerbo dombok 1655 uppslag 39
Sunnerbo dombok 1655 uppslag 41
Sunnerbo dombok 1655 uppslag 47
Sunnerbo dombok 1655 uppslag 53
Sunnerbo dombok 1656 uppslag 8
Sunnerbo dombok 1656 uppslag 10
Sunnerbo dombok 1656 uppslag 19
Sunnerbo dombok 1656 uppslag 29
Sunnerbo dombok 1656 uppslag 32
Sunnerbo dombok 1656 uppslag 36
Sunnerbo dombok 1656 uppslag 37
Sunnerbo dombok 1656 uppslag 44
Sunnerbo dombok 1656 uppslag 31
Sunnerbo dombok 1656 uppslag 54
Sunnerbo dombok 1658 uppslag 10
Sunnerbo dombok 1659 uppslag 2
Sunnerbo dombok 1659 uppslag 11
Sunnerbo dombok 1659 uppslag 12
Sunnerbo dombok 1659 uppslag 28
Sunnerbo dombok 1659 uppslag 36
Sunnerbo dombok 1659 uppslag 45
Sunnerbo dombok 1660 uppslag 2
Sunnerbo dombok 1660 uppslag 6
Sunnerbo dombok 1660 uppslag 10
Sunnerbo dombok 1660 uppslag 11
Sunnerbo dombok 1660 uppslag 12
Sunnerbo dombok 1660 uppslag 13
Sunnerbo dombok 1660 uppslag 16
Sunnerbo dombok 1661 uppslag 2
Sunnerbo dombok 1661 uppslag 9
Sunnerbo dombok 1661 uppslag 24
Sunnerbo dombok 1661 uppslag 26
Sunnerbo dombok 1662 uppslag 2
Sunnerbo dombok 1662 uppslag 8
Sunnerbo dombok 1662 uppslag 12
Sunnerbo dombok 1662 uppslag 14
Sunnerbo dombok 1662 uppslag 21
Sunnerbo dombok 1662 uppslag 24
Sunnerbo dombok 1662 uppslag 25
Sunnerbo dombok 1662 uppslag 27
Sunnerbo dombok 1662 uppslag 33
Sunnerbo dombok 1663 uppslag 2
Sunnerbo dombok 1663 uppslag 8
Sunnerbo dombok 1663 uppslag 17
Sunnerbo dombok 1663 uppslag 22
Sunnerbo dombok 1664 uppslag 2
Sunnerbo dombok 1664 uppslag 4
Sunnerbo dombok 1664 uppslag 11
Sunnerbo dombok 1664 uppslag 13
Sunnerbo dombok 1664 uppslag 19
Sunnerbo dombok 1664 uppslag 25
Sunnerbo dombok 1664 uppslag 21
Sunnerbo dombok 1665 uppslag 2
Sunnerbo dombok 1665 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1665 uppslag 11
Sunnerbo dombok 1665 uppslag 12
Sunnerbo dombok 1665 uppslag 23
Sunnerbo dombok 1665 uppslag 24
Sunnerbo dombok 1665 uppslag 27
Sunnerbo dombok 1666 uppslag 2
Sunnerbo dombok 1666 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1666 uppslag 9
Sunnerbo dombok 1666 uppslag 18
Sunnerbo dombok 1666 uppslag 25
Sunnerbo dombok 1666 uppslag 26
Sunnerbo dombok 1666 uppslag 28
Sunnerbo dombok 1666 uppslag 29
Sunnerbo dombok 1666 uppslag 34
Sunnerbo dombok 1666 uppslag 36
Sunnerbo dombok 1666 uppslag 37
Sunnerbo dombok 1666 uppslag 38
Sunnerbo dombok 1666 uppslag 41
Sunnerbo dombok 1666 uppslag 55
Sunnerbo dombok 1666 uppslag 59
Sunnerbo dombok 1666 uppslag 35
Sunnerbo dombok 1667 uppslag 2
Sunnerbo dombok 1667 uppslag 7
Sunnerbo dombok 1667 uppslag 9
Sunnerbo dombok 1667 uppslag 15
Sunnerbo dombok 1667 uppslag 21
Sunnerbo dombok 1667 uppslag 32
Sunnerbo dombok 1668 uppslag 2
Sunnerbo dombok 1668 uppslag 5
Sunnerbo dombok 1668 uppslag 7
Sunnerbo dombok 1668 uppslag 12
Sunnerbo dombok 1668 uppslag 16
Sunnerbo dombok 1668 uppslag 18
Sunnerbo dombok 1669 uppslag 2
Sunnerbo dombok 1669 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1669 uppslag 8
Sunnerbo dombok 1669 uppslag 17
Sunnerbo dombok 1669 uppslag 21
Sunnerbo dombok 1669 uppslag 24
Sunnerbo dombok 1669 uppslag 27
Sunnerbo dombok 1670 uppslag 16
Sunnerbo dombok 1671 uppslag 20
Sunnerbo dombok 1671 uppslag 26
Sunnerbo dombok 1671 uppslag 59
Sunnerbo dombok 1671 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1671 uppslag 11
Sunnerbo dombok 1671 uppslag 16
Sunnerbo dombok 1671 uppslag 32
Sunnerbo dombok 1671 uppslag 61
Sunnerbo dombok 1672 uppslag 16
Sunnerbo dombok 1672 uppslag 19
Sunnerbo dombok 1672 uppslag 20
Sunnerbo dombok 1672 uppslag 31
Sunnerbo dombok 1672 uppslag 37
Sunnerbo dombok 1672 uppslag 4
Sunnerbo dombok 1672 uppslag 11
Sunnerbo dombok 1672 uppslag 24
Sunnerbo dombok 1673 uppslag 22
Sunnerbo dombok 1674 uppslag 7
Sunnerbo dombok 1675 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1676 uppslag 27
Sunnerbo dombok 1676 uppslag 37
Sunnerbo dombok 1677 uppslag 13
Sunnerbo dombok 1677 uppslag 24
Sunnerbo dombok 1677 uppslag 35
Sunnerbo dombok 1677 uppslag 38
Sunnerbo dombok 1677 uppslag 2
Sunnerbo dombok 1678 uppslag 24
Sunnerbo dombok 1678 uppslag 27
Sunnerbo dombok 1678 uppslag 2
Sunnerbo dombok 1678 uppslag 29
Sunnerbo dombok 1678 uppslag 31
Sunnerbo dombok 1678 uppslag 46
Sunnerbo dombok 1678 uppslag 52
Sunnerbo dombok 1678 uppslag 13
Sunnerbo dombok 1679 uppslag 5
Sunnerbo dombok 1679 uppslag 8
Sunnerbo dombok 1679 uppslag 2
Sunnerbo dombok 1679 uppslag 13
Sunnerbo dombok 1679 uppslag 16
Sunnerbo dombok 1679 uppslag 31
Sunnerbo dombok 1679 uppslag 41
Sunnerbo dombok 1679 uppslag 53
Sunnerbo dombok 1679 uppslag 35
Sunnerbo dombok 1680 uppslag 1
Sunnerbo dombok 1680 uppslag 30
Sunnerbo dombok 1684 uppslag 37
Sunnerbo dombok 1689 uppslag 118
Sunnerbo dombok 1690 uppslag 25
Sunnerbo dombok 1691 uppslag 103
Sunnerbo dombok 1693 uppslag 54
Sunnerbo dombok 1694 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1696 uppslag 26
Sunnerbo dombok 1696 uppslag 27
Sunnerbo dombok 1696 uppslag 140
Sunnerbo dombok 1697 uppslag 64
Sunnerbo dombok 1697 uppslag 81
Sunnerbo dombok 1698 uppslag 164
Sunnerbo dombok 1699 uppslag 6
Sunnerbo dombok 1699 uppslag 39
Sunnerbo dombok 1699 uppslag 139