Öjarp

Öjarp förekommer på följande sidor.

Namn och sida
Sunnerbo dombok 1604 uppslag 33
Sunnerbo dombok 1604 uppslag 101
Sunnerbo dombok 1608 uppslag 7
Sunnerbo dombok 1609 uppslag 20
Sunnerbo dombok 1615 uppslag 19
Sunnerbo dombok 1618 uppslag 11
Sunnerbo dombok 1618 uppslag 38
Sunnerbo dombok 1623 uppslag 7
Sunnerbo dombok 1624 uppslag 40
Sunnerbo dombok 1624 uppslag 49
Sunnerbo dombok 1626 uppslag 15
Sunnerbo dombok 1629 uppslag 20
Sunnerbo dombok 1631 uppslag 30
Sunnerbo dombok 1637 uppslag 6
Sunnerbo dombok 1639 uppslag 14
Sunnerbo dombok 1641 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1641 uppslag 6
Sunnerbo dombok 1641 uppslag 21
Sunnerbo dombok 1642 uppslag 9
Sunnerbo dombok 1642 uppslag 26
Sunnerbo dombok 1642 uppslag 7
Sunnerbo dombok 1642 uppslag 15
Sunnerbo dombok 1642 uppslag 20
Sunnerbo dombok 1643 uppslag 22
Sunnerbo dombok 1645 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1650 uppslag 63
Sunnerbo dombok 1652 uppslag 10
Sunnerbo dombok 1653 uppslag 57
Sunnerbo dombok 1653 uppslag 58
Sunnerbo dombok 1660 uppslag 18
Sunnerbo dombok 1663 uppslag 2
Sunnerbo dombok 1663 uppslag 9
Sunnerbo dombok 1665 uppslag 5
Sunnerbo dombok 1666 uppslag 51
Sunnerbo dombok 1669 uppslag 9
Sunnerbo dombok 1669 uppslag 24
Sunnerbo dombok 1675 uppslag 38
Sunnerbo dombok 1678 uppslag 27
Sunnerbo dombok 1678 uppslag 41
Sunnerbo dombok 1682 uppslag 17
Sunnerbo dombok 1688 uppslag 66
Sunnerbo dombok 1690 uppslag 149
Sunnerbo dombok 1691 uppslag 51
Sunnerbo dombok 1692 uppslag 45
Sunnerbo dombok 1693 uppslag 68
Sunnerbo dombok 1693 uppslag 25
Sunnerbo dombok 1694 uppslag 104
Sunnerbo dombok 1696 uppslag 15
Sunnerbo dombok 1696 uppslag 102
Sunnerbo saköre 1575 uppslag 3