Öjarp

Öjarp förekommer på följande sidor.

Namn och sida
Sunnerbo dombok 1604 uppslag 33
Sunnerbo dombok 1604 uppslag 101
Sunnerbo dombok 1608 uppslag 7
Sunnerbo dombok 1609 uppslag 20
Sunnerbo dombok 1615 uppslag 19
Sunnerbo dombok 1618 uppslag 11
Sunnerbo dombok 1618 uppslag 38
Sunnerbo dombok 1623 uppslag 7
Sunnerbo dombok 1624 uppslag 40
Sunnerbo dombok 1624 uppslag 49
Sunnerbo dombok 1626 uppslag 15
Sunnerbo dombok 1629 uppslag 20
Sunnerbo dombok 1631 uppslag 30
Sunnerbo dombok 1637 uppslag 6
Sunnerbo dombok 1639 uppslag 14
Sunnerbo dombok 1641 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1641 uppslag 6
Sunnerbo dombok 1641 uppslag 21
Sunnerbo dombok 1642 uppslag 9
Sunnerbo dombok 1642 uppslag 26
Sunnerbo dombok 1642 uppslag 7
Sunnerbo dombok 1642 uppslag 15
Sunnerbo dombok 1642 uppslag 20
Sunnerbo dombok 1645 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1653 uppslag 57
Sunnerbo dombok 1660 uppslag 18
Sunnerbo dombok 1663 uppslag 2
Sunnerbo dombok 1663 uppslag 9
Sunnerbo dombok 1669 uppslag 9
Sunnerbo dombok 1675 uppslag 38
Sunnerbo dombok 1678 uppslag 27
Sunnerbo dombok 1678 uppslag 41
Sunnerbo dombok 1682 uppslag 17
Sunnerbo dombok 1693 uppslag 25
Sunnerbo dombok 1696 uppslag 15