Öjarp

Hjälmaryd förekommer på följande sidor.

Namn och sida
Sunnerbo dombok 1653 uppslag 57