Öjarp

Öjarp förekommer på följande sidor.

Namn och sida
Sunnerbo dombok 1653 uppslag 57
Sunnerbo dombok 1693 uppslag 25