Sunnerbo dombok 1709

Småprotokoll
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen EVIIAAC:9 (1709) Bild 1470 / sid 230 (AID: v950352.b1470.s230)
 
230


Sunnerbo Härat


Påfwel Nilßon i Wägerås, kiöpt af Nils Anundsson i Ryshult,  
Påfwel Swenßon Saltpetersiudare, Anund Rosander  
och Torsten Swenßon theras jordedelar i Wägerås för  
37 dlr 8 öre S.mt, förutan des egen Erfdapart, bref  
dat: d 1 May 1694. Opbiudes halfwa gårdn på   
fyra skieppeland när 1 g.n
   
Gevalliern Jonas Perßon i Bökhult, kiöpt af Swen Gum-  
maßon Jbm twå broderlotter för 120 dlr,  
hans hust Elin Diursdotter för – 30 dlr, förutan  
Jonas Perßons och hans hustrus häfdalott – 30 dlr  
tillhopa bestyger sig för 1/3 skattejord tillyka med  
Mundteringen – 212 dlr S.mt bref d 24  
octob: 1708. Opbiudes 1 g.n
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Källa: Göta Hovrätt - Advokatfiskalen EVIIAAC:9 (1709) Bild 1470 / sid 230 (AID: v950352.b1470.s230)