Sunnerbo saköre 1570

Saköreslängd
Landskapshandlingar, Landskapshandlingar Smålands handlingar, SE/RA/5121/5121.05/1570: 13 (1570), bildid: A0047336_00065
[tom sida]
Wttlagtt sachöre aff Sunerbo
häredtt anno [..] 1570


Måns i Hengarp för wälle och slagzmåll
peningar 29 marker

Harall i Ödssiö för hoor och mökrenche
peningar 40 marker

Per i Waraböchett för tiuffwerij
daller 2 str
oxar 6 str

Bosse i Stijhult för han skulle komme i jordhen
peningar 16 marker

Knutth i Löchna för mandslagh
daller 3 str
oxar 2 str

Anders hustru i Liunga för tiuffwerij
peningar 8 marker
oxe 1 str

Tore i Bolmaredtt för landkiöp
peningar 8 marker
oxe 1 str

Påffwell i Kållekiöp för kietterij
daller 12 str
oxar 12 str

Måns i Höllte för samme sagh
peningar 32 marker
daller 2 str
oxar 6 str
Källa: Landskapshandlingar, Landskapshandlingar Smålands handlingar, SE/RA/5121/5121.05/1570: 13 (1570), bildid: A0047336_00065