Sunnerbo saköre 1587

Saköreslängd
Landskapshandlingar, Landskapshandlingar Smålands handlingar, SE/RA/5121/5121.05/1587: 6 (1587), bildid: A0047665_00222
Sacköres regiister aff
Sunderbo herredt pro anno [..] 87

Sune i Gudarp för slagzmåll
oxa 1 str

Brude ij Ijdzijia för rådiur
peningar 2 daler
oxa 2 str

Anders i Bockatorp fär slagzmåll
peningar 1 daler
oxa 1 str

Knutt Skållingh för mökrencke
oxar 2 str

Per Skållingh ibidem för samme sach och
wigdes widh henne
peningar 2 daler

Jöns Jonnson i Rydh för samme sacj
oxar 2 str

Erik ij Liustorp för han kom ickie
till K: m: knechta möttett
oxe 1 str

Per ij Ånngilstada för manslagh
oxar 2 str

Jöran i Anndersstad för lägersmåll
peningar 2 daler
oxar 4 str

Jöns ij Domaredt för ½ hoot
peningar 2 daler
oxar 2 str

Erik i Domaredt för tiuffuerij
peningar 2 daler
oxar 3 str
Källa: Landskapshandlingar, Landskapshandlingar Smålands handlingar, SE/RA/5121/5121.05/1587: 6 (1587), bildid: A0047665_00222