Sunnerbo saköre 1588

Saköreslängd
Landskapshandlingar, Landskapshandlingar Smålands handlingar, SE/RA/5121/5121.05/1588: 14 (1588), bildid: A0047682_00144
[tom sida]
[..] Sunnerbo herredt
[..] anno [..] 88

[..] för tiuffuerij
daler 2 str
oxar 2 str

[..] ibidem för ½ hor
daler 30 str

[..] ij Mierryd för manslagh
daler 2 str
oxar 2 str

[..] för lägersmåll
daler 16 str
oxar 16 str

[..] Örnafälle för mökrenckerij
daler 1 str
oxe 1 str

[..] i Klöxilt för lägersmåll
daler 59 str
oxar 4 str

[..]gatorpit för mökrencke
oxe 1 str

[..] hustru i Miery för
tiuffuerij
daler 3 str

[..] Skålling för samme sack
daler 16 str
oxar 6 str

[..] för han lägrade
[..] fäste pige
daler 1 ½ str

[..] i Frögilstorp för lägersmåll
daller 7 str
oxar 7 str

Kijrstin ibidem för samme sack
daler 6 str
oxar 6 str
Källa: Landskapshandlingar, Landskapshandlingar Smålands handlingar, SE/RA/5121/5121.05/1588: 14 (1588), bildid: A0047682_00144