Sunnerbo saköre 1592

Saköreslängd
Landskapshandlingar, Landskapshandlingar Smålands handlingar, SE/RA/5121/5121.05/1592: 15 (1592), bildid: A0047764_00212
[tom sida]
Sachors register aff Sönnderbo
och Wesbo pro anno [..] 92


Erich i Linndefalla för mökrennke
oxa 4 str
daller 4 str

Per i Kinndhullt för legerskap
oxar 6 str

Knutt i Prippeboda för legerskap
oxar 2 str

Jönnsz i Wisleboda för snapperij
daler 24

Lase i Skogh för manndråp
oxa 2 str
daler 2 str

Nielz i Tönderbohult för ketterij
oxar 6 str
daler 6 str

Hokenn i [..] för ½ hor
oxar 2 str
daler 2 str

Nielz i Boaredh för legermall
oxar 1 str

Jeppe i Agzhullt för snapperij
oxar 2 str
daler 2 str

[..] för snapperij
oxar 1 str
daler 1 str
Källa: Landskapshandlingar, Landskapshandlingar Smålands handlingar, SE/RA/5121/5121.05/1592: 15 (1592), bildid: A0047764_00212