Sunnerbo saköre 1600

Saköreslängd
[tom sida]
Thenne ifther schrefne Sachöre ähro wttfäst
på Sunnerbo häredz ting Anno 1600

Eskell i Koprabygdh för slagzmåll
        Penningar                5 mark

Haralld ibidem för slagzmåll
        Penningar                5 mark

Johan i Ångelstad för slagzmål
        Penningar                13 mark

Jönns [..] i för Löskaläie
        Penningar                2 mark

Oluff i Breckentorp för diur
        Penningar                8 mark

Nils Midingßo för Lägerßmåll
        Penningar                4 daller

Johan Guldßmed för falst arbete
        Penningar                13 marker 1/22 öre

Laße Knuttßon halft hor
        Penningar                4 daller
        Oxar                     4 stycken

Nijlß i ijarp för Lägerßmåll
        Penningar                6 daller

Eskell i Göshultt för Lägerßmåll
        Penningar                2 daller

Nilß Nilßon Suenn Turßon för hemgång
        Penningar                15 marker