Sunnerbo saköre 1575

Saköreslängd
Landskapshandlingar, Landskapshandlingar Smålands handlingar, SE/RA/5121/5121.05/1575: 9 (1575), bildid: A0047437_00312
[tom sida]
Sachöre och stedzlöre aff
Sunnerbo häredtt anno [..] 75


Tore i Stijhultt för dupell hoor
daller 20 str
oxar 25 str

Per Mattzon i Echult för enduppel hoor
daller 2 str
oxar 2 str

Anders i Böche för samme sach
daller 4 str
oxar 4 str

Jöns i Rydh för samme sach
daller 6 str
oxar 6 str

Eriich i Lindefalle för samme sach
75 årss myndtt peningar 8 marker
oxar 2 str

Swenn i Moanes för samme sach
oxar 3 str

Swenn i Giällaraböche för handh skiött rådiur
daller 2 str

Joenn i Prestorp för samme sach
daller 1 str

Lasse Pårsse för samme sach
75 årss myndtt peningaar 8 marker
Källa: Landskapshandlingar, Landskapshandlingar Smålands handlingar, SE/RA/5121/5121.05/1575: 9 (1575), bildid: A0047437_00312