Sunnerbo saköre 1565

Saköreslängd
Landskapshandlingar, Landskapshandlingar Smålands handlingar, SE/RA/5121/5121.05/1565: 5 (1565), bildid: A0047209_00006
[tom sida]
Wttlagtt sachöre aff Sunerbo
häredtt pro anno [..] 65


Joen i Lindefalle för hoor
peningar 48 marker
oxar 12 str

Påffuell hoch för samme sach
peningar 24 marker
oxar 6 str

Helssingh i Kroxbydh för samme sach
peningar 40 marker
oxar 10 str

Håcken i Skåpparedtt för samme sach
peningar 24 marker
oxar 6 str

Gunnill i Lindefalle för samme sach
peningar 32 marker
oxar 8 str

Arffuidh i Tiurke för samme sach
peningar 44 marker
oxar 11 str

Heffuedh i Hellerna för mandslagh
peningar 8 marker
oxar 2 str

Äskell i Fiäraltth för slagzmåll
oxar 2 str
Källa: Landskapshandlingar, Landskapshandlingar Smålands handlingar, SE/RA/5121/5121.05/1565: 5 (1565), bildid: A0047209_00006