Sunnerbo saköre 1568

Saköreslängd
Landskapshandlingar, Landskapshandlingar Smålands handlingar, SE/RA/5121/5121.05/1568: 13 (1568), bildid: A0047291_00193
[tom sida]
Wttlagtt sachöre aff Sunerbo
häredtt anno [..] 68


Wdde i Bråtthen för hoor
daller 8 str
oxar 8 str

Joenn i Råakiöp för mökrenche
daller 1 str
oxe 1 str

Jacob i Näs för samme sach
peningar 4 marker
oxe 1 str

Joenn i Romendahöltte för mandslagh
oxe 1 str

Ingebor i Flåboda för hoor
peningar 20 marker
oxar 5 str

Tore i Siöboda för mökrenche
daller 1 str
oxe 1 str

Per i Tånderett för landkiöp
oxar 2 str

Knutth i Horn för en mandzbotth
peningar 16 marker
oxar 10 str

Joenn i Ångelsta för mökrenche
daller 2 str
Källa: Landskapshandlingar, Landskapshandlingar Smålands handlingar, SE/RA/5121/5121.05/1568: 13 (1568), bildid: A0047291_00193