Sunnerbo saköre 1583

Saköreslängd
Landskapshandlingar, Landskapshandlingar Smålands handlingar, SE/RA/5121/5121.05/1583: 13 (1583), bildid: A0047585_00178
[tom sida]
Sackörer aff Sundherbo herredtt
pro anno [..] 1583


Oluff i Toffuolth för slagzmåll
peningar ½ daler

Nils ij Hörlhult för mökrenckerij
peningar 2 daler
oxar 2 str

Per Bengtson i Wlffuaredh för slagzmåll
peningar 1 daler

Oluff i Flattult för mandråpp
peningar 4 daler
oxar 4 str

Suenn Bengtson i Vlffuaridh för slagzmåll
peningar 20 daler

Håckonn i Skieppalth för samme sack
peningar 10 daler

Nils ibidem för samme sack
peningar 10 daler

Giermondh i Tiugarpp för samme sack
peningar 1 daler

Giermondh Bengtsson för samme sack
peningar 1 daler

Per Knutson ibidem för samme sacj
peningar 2 daler

Håckon i Yiaböckie för mökrenke
peningar 6 daler

Bengt i Guddarp för läppegieldh
peningar 6 daler

Lasze ij Nyttia för ett låmb han kiendes ohemolt
oxa 1 str

Jöns i Sånna för slagzmåll
peningar ½
Källa: Landskapshandlingar, Landskapshandlingar Smålands handlingar, SE/RA/5121/5121.05/1583: 13 (1583), bildid: A0047585_00178