Sunnerbo saköre 1584

Saköreslängd
Landskapshandlingar, Landskapshandlingar Smålands handlingar, SE/RA/5121/5121.05/1584: 15 (1584), bildid: A0047607_00142
[tom sida]
Sacköre anno [..] 84

Per Piga i Tierrenes för läpegiell
peningar 5 daler

Månsa dräng i Börckult för mökrencke
daler 1 str
oxa 1 str

Jöns i Hesbärge för tiuffuerij
daler 2 str
oxar 3 str

Per Smed i Börkult för ½ hoor
daler 5 str
oxar 5 str

Ormar i Slagrekiöp för welle
daler 2 str

Suen Sonaszon i Hesbärga för slagz
måll
daler 2 ½ str

Per i Tieskeltt för samme sack
peningar 3 marker

Bottell i Östraby för welle
daler 2 str

Oluff i Mårarp för slagsmåll
daler ½ str

Gummond i Mierit för samme sack
daler ½ str

Bottued i Siugult för slagzmåll
daler 6 str
oxar 6 str
Källa: Landskapshandlingar, Landskapshandlingar Smålands handlingar, SE/RA/5121/5121.05/1584: 15 (1584), bildid: A0047607_00142