Sunnerbo saköre 1586

Saköreslängd
Landskapshandlingar, Landskapshandlingar Smålands handlingar, SE/RA/5121/5121.05/1586: 13 (1586), bildid: A0047648_00189
[tom sida]
Sakörer aff Sunnerbo herredt
pro anno [..] 86


Jönns Lundh för hann bortbytte 2 K: M: oxar
peningar 6 daler
oxar 6 str

Lusza ij Slagrakiöp för ½ hoor
oxar 2 str

Erlanndh i Eijstorp för tiuffuerij
daler 6 str
oxar 6 str

Inngerd i Höggahylte för samme sack
daler 4 str

Swenn Skomakare för mökrenke och vigdis widh
henne
daler 2 str

Jöns i Echult för löskalägie
daler 1 str

Nils i Sönderå för slagzmåll
oxe 1 str

Nils Bugge för lägersmåll
daler 2 str
oxar 2 str

Jonn Skredare i Hösleenngh  för slagzmåll
oxar 2 str

Eskils son ii Boarp för tiuffuerij
daler 6 str
oxar 6 str

Månsz ij Lidhult för lägersmåll
daler 2 str
Källa: Landskapshandlingar, Landskapshandlingar Smålands handlingar, SE/RA/5121/5121.05/1586: 13 (1586), bildid: A0047648_00189