Sunnerbo saköre 1589

Saköreslängd
Landskapshandlingar, Landskapshandlingar Smålands handlingar, SE/RA/5121/5121.05/1589: 7 (1589), bildid: A0047697_00108
[tom sida]
Sacköres regijster aff
Sunderbo herredt för anno [..] 89

Kielle i Hallaböcke för skoghugh
peningar 10 daler

Matz ibidem
Tor ibidem
Jöns ibid
Per ibidem för samme sack
peningar 15 daler

Tyredt i Hallarydt för tiuffridh
peningar 2 daler

Gamall i Hörlult för ½ hor
peningar 21 daler 2 marker
oxar 5 str

Per [..] i Rödnäs för manslag
och giordett i nöduerie
peningar 8 daler

Per i Öxenäs för tiuffrij
peningar 1 daler
oxa 1 str

Nils i Koppermåle för ½ hor
peningar 6 daler
oxar 6 str

Anders i Liunga för skooghugh
peningar 2 daler
oxar 2 str

Bengt i Horsnäs för tiuffrij
oxar 2 str

Per i Höckalt för manslag
peningar 14 daler
oxar 4 str
Källa: Landskapshandlingar, Landskapshandlingar Smålands handlingar, SE/RA/5121/5121.05/1589: 7 (1589), bildid: A0047697_00108