Sunnerbo saköre 1596

Saköreslängd
Landskapshandlingar, Landskapshandlingar Smålands handlingar, SE/RA/5121/5121.05/1596: 17 (1596), bildid: A0047784_00111
[tom sida]
[...................] haffuandes
[..........]...borne herris herr C[....]
Bielkis wägna till Wijk, att thenn
Saköre är wtfäst på Sunderbo
Häritzting anno 1596

Månns i Klogzhult för sinn hustrus tiuffuerj
               Penningar              1 daller
               Oxar                      1 stycken

Gudmund Jönnsonn i Henngiarp för sin otucht
               Penningar              2 daller
               Oxar                      2 stycken

Jönns i Holmseryd för ennfalt hor
               Penningar              5 daller
               Oxar                      6 stycken

Jönns Arffuidsonn i Kiölabo för ennfalt hoor
               Penningar              6 daller
               Oxar                      6 stycken

Oluff i Gresholma för enfalt hoor
               Penningar              6 daller
               Oxar                      6 stycken

Håkann i Klögzhult för heemgånng
               Penningar              2 daller
               Oxar                      2 stycken

Tråtte i Traannhult för slagzmål
               Oxar                      2 stycken

Nils Personn i Holma för mökrenkning
               Oxar                      1 stycken
               Penningar              1 daller

Laße i Grijßhult för ½ hoor
               Penningar              8 daller
               Oxar                      8 stycken
Källa: Landskapshandlingar, Landskapshandlingar Smålands handlingar, SE/RA/5121/5121.05/1596: 17 (1596), bildid: A0047784_00111