Sunnerbo saköre 1573

Saköreslängd
Landskapshandlingar, Landskapshandlingar Smålands handlingar, SE/RA/5121/5121.05/1573: 3 (1573), bildid: A0047394_00221
[tom sida]
Wttlagtt sachöre aff Sunerbo
häredtt anno [..] 73


Eriich i Äldiurastocha för hoor
daller 2 str
oxar 2 str

Niels i Quemslöff för samme sach
oxa 1 str

Karll i Hannabba för rådiur
oxa 1 str

Jöns i Högaholm för landkiöp
oxa 1 str

Niels Persson i Holma för mökrenche
sölff 3 lodh

Per Brun i Marcharedtt för wälle
daller 2 str

Niels i Oshult för rådiur
daller 1 ½ str

Måns i Torpett för mökrenche
daller 2 str

Per i Trällora för landkiöp
daller 2 str

Niels i Össiö för slagzmåll
peningar 4 marker

Swenn Olsson i Gröne för wälle
daller 2 str
Källa: Landskapshandlingar, Landskapshandlingar Smålands handlingar, SE/RA/5121/5121.05/1573: 3 (1573), bildid: A0047394_00221