Sunnerbo saköre 1579

Saköreslängd
Landskapshandlingar, Landskapshandlingar Smålands handlingar, SE/RA/5121/5121.05/1579: 10 (1579), bildid: A0047510_00087
[tom sida]
Rijgijster opå sakörer aff Sunderbo anno [..] 79

Johans ij Skaffta för legersmåll
daller 10 str
oxar 10 str

Per ij Skiedha för kietteridh
daller 20 str
oxar 22 str

Matis Skomaker för tiuffuerij
daller 3 str
oxar 3 str

Knutt i Fijskeridh för rådiur
daller ½ str
oxa 1 str

Måns Sijmonson i Mållen för tiuffuerij
daller 1 str
oxa 1 str

Jöns i Kållakiöp för lägersmåll
oxar 3 str

Erik ij Wegla för slagsmåll
daller 1 str
oxa 1 str

Harall i Kornnberga för hoor
daller 2 str
oxar 3 str

Eskill ij Öggershulth för tiuffuerij
oxa 1 str

Tore Tykason i Hiordzbärga för mödom
oxa 1 str

Torstän i Linnefalla för welle
daller 1 str
oxa 1 str
Källa: Landskapshandlingar, Landskapshandlingar Smålands handlingar, SE/RA/5121/5121.05/1579: 10 (1579), bildid: A0047510_00087