Sunnerbo saköre 1599

Saköreslängd
Landskapshandlingar, Landskapshandlingar Smålands handlingar, SE/RA/5121/5121.05/1599: 6 (1599), bildid: A0047816_00039
Sakörs Register på Sunderbo häradt
Pro anno 1599
 
Sone Tråttesonn i Jffla för Slagzmåll
          Penningar               1 daller

Frennde i Fiäralt för Slagzmåll
          Penningar               3 daller

Nils Gunnarßonn i Hampneda för Slagzmåll
          Penningar               1 mark

Joenn Sonesonn i Håå för Slagzmåll på k yrkiowägenn
          Penningar               10 daller

Nils Erichsonn i Boda för Slagzmåll
          Penningar               4 daller

Pelle Perßonn i Aborraslät för Snapperj och tiufuerij
          Penningar               4 daller

Joenn Månnßonn i Tiexlenäs för Mökrennkannn
          Penningar               3 daller

Suenn Suennßonn i Rydh Lägerßmåll
          Penningar               1 daller
          Oxar                       2 stycken

Krock Nilßonn i Treskhult för Lägerßmåll
          Penningar               3 daller

Gunnar i Traerydh för Slagzmåll
          Penningar               1 mark

Erich Jonßonn i Henngiarp för Lägerßmåll
          Penningar               2 daller
          Oxar                       2 stycken

Birge Månßopnn i Liunga för Lägerßmåll
          Penningar               2 daller

Per Loffuingsonn i Löffuingstorp för Läppegiäld
          Penningar               2 daller

Annders i Liunnga och hanns sonn Joen Anderßon och
hanns måg Carll Birgesonn i Mårarp för Slagzmåll
          Penningar               10 daller
Källa: Landskapshandlingar, Landskapshandlingar Smålands handlingar, SE/RA/5121/5121.05/1599: 6 (1599), bildid: A0047816_00039