Sunnerbo dombok 1713

Småprotokoll
SE/VaLA/03825/03/E VII AAC/15
403


  Sunnerbo Häradh.

För deta lendzman wähl.d Johan Schieder, låter till
lösen eller werdering och fasta opbiuda, halfwa
Skattehem.t Tärnhult för 40: dlr S.mt, som hust:
Margetta Askelöff, af Annicka Sandberg d.
 
Källa: SE/VaLA/03825/03/E VII AAC/15