Sunnerbo dombok 1713

Småprotokoll
SE/VaLA/03825/03/E VII AAC/15
1069  Uppå Sunerbo Häradz Sommarting i
  Liungby d. 22 Junj 1713

Johan Sonaßon kiöpt halfdhlen af skatterätten  
Jfludde gård, af Jon Jonßon ibm för 120
 
dlr Silfmt, efter bref d. 29. Sept 1712 som
 
upbiudes
1ste g.

 
 
 
 
 
Källa: SE/VaLA/03825/03/E VII AAC/15