Sunnerbo saköre 1571

Saköreslängd
Landskapshandlingar, Landskapshandlingar Smålands handlingar, SE/RA/5121/5121.05/1571: 8 (1571), bildid: A0047356_00152
[tom sida]
Wttlagtt sachöre aff Sunerbo
häredtt anno [..] 71 och stedzellöre


Tore i Torsseberga för landkiöp
daller 6 str

Eriick Stensson i Ödssiö för wälle
peningar 20 marker

Lasse i Bredhultt för hoor
daller 6 str
oxar 6 str

Måns i Lönshultt för slagzmåll
daller 1 str

Åcke i Aborrasletth för samme sach
daller 1 str

Niels i Swinnaberga för samme sach
daller 1 str

Per i Bergagåren för samme sach
peningar [..]

Suen i Kalshultt för samme sach
peningar [..]

Sone i Långhultt för samme sach
peningar [..]

Eskell i Tiärnes för tiuffwerij
daller 1 str
oxe 1 str
Källa: Landskapshandlingar, Landskapshandlingar Smålands handlingar, SE/RA/5121/5121.05/1571: 8 (1571), bildid: A0047356_00152