Sunnerbo saköre 1577

Saköreslängd
Landskapshandlingar, Landskapshandlingar Smålands handlingar, SE/RA/5121/5121.05/1577: 6 (1577), bildid: A0047471_00110
[tom sida]
Sachöre som är wtfesth aff Sunderbo
härredth anno [..] 77


Per Larisson ij Ödsijö för slagsmåll
oxar 2 str

Nils Jöranson ij Törop för vålzbana boott
oxar 2 str

Annders ij Holijie för slagsmåll
daller 2 str

Jönns ij Becharydh för hoor
oxar 4 str

Per Jonson ij Hylinge för slagsmåll
daller 2 str

Guudmundh ij Inngelstadh för hoor
daller 2 str
oxar 2 str

Mijckiell ij Boastadh för hoor
peningar 4 marker
oxa 1 str

Benngt Månson ij Kierringe för slagsmåll
peningar 8 marker

enn drenngh ij Liunga sochn för löskalege
peningar 4 marker

Harall ij Ekenäs för hann loffuade för
Beng ij Tiakiölle och kom intet till tingit
oxar 2 str

Nils i Skienn för hoor
oxar 4 str
Källa: Landskapshandlingar, Landskapshandlingar Smålands handlingar, SE/RA/5121/5121.05/1577: 6 (1577), bildid: A0047471_00110