Sunnerbo saköre 1581

Saköreslängd
Landskapshandlingar, Landskapshandlingar Smålands handlingar, SE/RA/5121/5121.05/1581: 12 (1581), bildid: A0047544_00141
Sacköres rijgijster aff Sunder
bo herrett pro anno [..] 1581

Truls ij Torp för mökrenkerij
daller 1 str
oxa 1 str

Sono i Foglanes fär tiuffuerij
oxa 1 str

Sijmon i Betteråsz för slagzmåll
oxa 1 str
daller 1 str

Jöns i Trarydh för slagzmåll
daller 1 ½ str

Nils i Flattenee för ½ hoor
daller 5 str
oxa 5 str

Giötte i Linnult för för slagzmåll
daller 2 str

Månsa syster ij Högahylte för lägersmåll
daller 2 str

Sijsza i Trötteslöff för tiuffuerij
daller ½ str
oxa 1 str

Mårtin i Lijhult för ½ hoor
daller 4 str
oxar 4 str

Suen i Öszia för ½ hoor
daller 8 str
oxar 8 str

Tormar i Kyllult för tiuffuerij
oxa 1 str

Oluff i Nöttia för mökrenke
daller 1 str
oxa 1 str

Oluff i Bolmarydh för slagzmåll
oxa 1 str

Erik i Hiulsnäs för läppegieldh
daller 1 str
oxa 1 str
Källa: Landskapshandlingar, Landskapshandlingar Smålands handlingar, SE/RA/5121/5121.05/1581: 12 (1581), bildid: A0047544_00141