Sunnerbo saköre 1582

Saköreslängd
Landskapshandlingar, Landskapshandlingar Smålands handlingar, SE/RA/5121/5121.05/1582: 11 (1582), bildid: A0047563_00182
[tom sida]
Sacköre rijgijster aff Sunderbo
pro anno [..] 1582


Gummondh Boszon i Ickornarp för lägersmåll
daler 10 str
oxar 10 str

Jonn ij Kiöpp för samme sack
daler 3 str
oxar 3 str

Nils i Boxhult för för mökrencke och wijgdis vidh henne
daler 3 str

Mattis i Kroxeböcke för samme sack
daler 3 str

Innge ij Kalzhulth för slagzmåll
oxar 1 str

Klemmit i Orbergha för samme sach
daler 1 ½ str

Kijrstin i Bökulth för kietterij 
oxar 6 str

Germondh i Örsnäsz för han hadhe låntt en ogiller man husz
daler 1 str

Jackop ij Torresholma för samme sack
daler ½ str

Per ibidem för samme sack
daler ½ str

Håckonn i Lindåsz för samme sack
daler ½ str

Jöns i Brokulth för samme sach
daler 2 str

Per i Skattebodha för samme sach
daler 1 str

Måns i Bårszett för samme sach
daler ½ str

Månsza sonn i Kånna för mökrenke och wijgdis vidh henne
daler 2 str
Källa: Landskapshandlingar, Landskapshandlingar Smålands handlingar, SE/RA/5121/5121.05/1582: 11 (1582), bildid: A0047563_00182