Sunnerbo saköre 1601

Saköreslängd
Landskapshandlingar, Landskapshandlingar Smålands handlingar, SE/RA/5121/5121.05/1601: 10B (1601), bildid: A0052500_00100
[tom sida]

                              Sackörer
Aff Sönderboo dombock wttdragne, Som förfalne ähro ifrån then 13
Julij Anno 1601, jntill Michaelis. Chronones deell allena.

Bottued i Hylte för Slagsmåll och Rån
             Penningar             4½ daller

Suen Persson i Boda för Olydno och trelsko
             Penningar             2 mark

Anders Gödsons Sonner i Hulie för Slagsmåll
             Penningar             2 daller

Jöns Jörensson i Hult för Lägersmåll
             Penningar             6 mark

Bengt Tuffuesson i Hulie för länskeleje
             Penningar             1 mark

Bengt Tuffuesson för slagsmåll
             Penningar             1 mark

Bengt i Trötteslöff, Lille Bengt i Applenäs och
Suen i Wenneridh för hemgångh
             Penningar             26 marker 5 öre

Per i Gieshult för Slagsmåll är Landbo
             Penningar             4 mark

Nils Jörensson i Mårarp för dråp
             Penningar             2 daller
             Oxar                     2 st.

Jöns Andersson i Hulie för mökrenckningh
             Penningar             10 mark

Jon i Prästnäs och JOn i Bråna för slagsmåll
             Penningar             2 daller

Källa: Landskapshandlingar, Landskapshandlingar Smålands handlingar, SE/RA/5121/5121.05/1601: 10B (1601), bildid: A0052500_00100