Sunnerbo saköre 1602

Saköreslängd
Landskapshandlingar, Landskapshandlingar Smålands handlingar, SE/RA/5121/5121.05/1602: 1 (1602), bildid: A0047872_00005
[tom sida]

Bekennes Jagh Nils Siöbladh till Rödnäs och
Marensholm häradz höffingzdom hafuandes wthi Sun-
nerbo härradt. På thenn Edela och wälbördig Peer
Christierß: wägnna thill Flättnna adt thenna Effter:ne
Sacköre ähra wtfäste på Sunnerbo Tinng Pro
Anno 1602 alenast wthi Cronne sackernne.

Lars Hindrickß i Lundennn för Möckränckningh Cronnann
        penningar          4 daler

Anders Jöennß: i Lundennn för Löskaläie   Cronannn
        penningar          2 mark

Joenn Froaß: i Skateboa för slagzmål Cronnann
        penningar          4 mark

Joenn j Wareböeke för han dölde och nötte med Tiuyfuearna Cronan
        penningar       26 ½ daler 5 öre 8 thaler

Joenn Frändeß: i Håsbärga för han dölde och nötte med Tiufuer:
Cronnann  penningar       2 daler

Jönns Anderß: i Torlarp för tiyfuerj Cronnann
        penningar          4 daler
        Oxaaar              4 stycken

Jönns Peerß: i Kålbårsidt för Möckrenckninngh Cronnann
        penningar          8 daler

Nils i Wåcköönn för blånadt Cronnann
        penningar          5 mark

Bengdt i Allmååß: för han hafuer skudtidt diyr Cronnann
        penningar          4 daler

Erick i Kalznnäs för hoor Cronnann
        penningar          80 daler

Arffuedh i Extorp för tiyfuerj Cronnann
        penningar          2 daler
        Oxaaar              2 stycken

Peder Nilßzonn i Skaffta för han dölde och nötte medh tiyfuen
Cronnann  penningar       2 daler

Källa: Landskapshandlingar, Landskapshandlingar Smålands handlingar, SE/RA/5121/5121.05/1602: 1 (1602), bildid: A0047872_00005