Sunnerbo saköre 1585

Saköreslängd
Landskapshandlingar, Landskapshandlingar Smålands handlingar, SE/RA/5121/5121.05/1585: 5 (1585), bildid: A0047617_00194
Sack örer anno [..] 85

Knutt i Slagrakiöp för slgzmåll
daler 2 str

Eskijl i Kalzhult för lägersmåll
daler 3 str

Erick ibidem för slagzmåll
daler 2 str
oxar 2 str

Jöns i Örnaholma för lägersmåll
daler 3 str

Germondh i Kroxeböche för mökrenke
daler 1 str
oxe 1 str

Suen i Hyallt för slagzmåll
oxar 2 str

Knutt i Bästeshultt för welle
oxe 1 str

Jöns i Quarnagårdh för slagzmål
daler 1 str

Håckon ij Tuna för samme sack
daler ½ str

Jonn i Örnafälla för welle
daler 3 str

Jeppe ij Stochultt för lägersmåll
daler 2 str

Håckon i Hagalt för manslagh
daler 4 str
oxar 3 str

Erlandh ij Åsza för tiuffuerij
daler 4 str
oxar 4 str
Källa: Landskapshandlingar, Landskapshandlingar Smålands handlingar, SE/RA/5121/5121.05/1585: 5 (1585), bildid: A0047617_00194