Sunnerbo saköre 1597

Saköreslängd
Landskapshandlingar, Landskapshandlingar Smålands handlingar, SE/RA/5121/5121.05/1597: 1 (1597), bildid: A0047785_00111
[sidan är skadad]

[....................................................]
[...] Edle och Weelborna [.................]
Claus Bielkis wägna till Wijk [............]
effterskriffna saköre ähr wtfest af [....]
bo häradt Anno 97

Påffuell i SIuffhult för Slagzmåll
               Penningar          1 daller

Annders i Torarp för Tiuffuerij
               Oxar                  2 stycken
               Penningar          2 daller

Nils i Sönneråå för Tuudubbilt hoor
               Oxar                  3 stycken
               Penningar          3 daller

Per Jönnsonn i Ottarp för Rånn
               Oxar                  1 stycken
               Penningar          1 daller

Per Gudmunndßonn i Trannhult för Slagzmåll
               Oxar                  1 stycken
               Penningar          1 daller

Nils i Oßhult för Wåldzuerk
               Penningar          1 daller

Boo i Rydh för ½ hoor
               Oxar                  2 stycken
               Penningar          2 daller

Laße Erichsonn i Lidhult för Slagzmåll
               Oxar                  1 stycken
               Penningar          1 daller

Nils i Lökna för wåldzuerk
               Penningar          1 daller

Laße i Hyltann för Slagzmåll
               Penningar          1 daller

Arfuid i Öshult för Råånn
               Penningar          5 daller

Nils i Biernaryd för heemgånng
               Penningar          3 mark
Källa: Landskapshandlingar, Landskapshandlingar Smålands handlingar, SE/RA/5121/5121.05/1597: 1 (1597), bildid: A0047785_00111