Sunnerbo dombok 1704

Småprotokoll
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen EVIIAAC:4 (1704) Bild 2660 (AID: v950347.b2660)
257v
drengen Per Hendrickzson i Liungby, låter inteckna een
Pante zedel af d 2 Juni Ao 1704. Som Per Perßon
Jbm på 2ne åckrar af 7 skl.nd Jord bestående utgifwit,
såsom för undfånget låhn till – 30 dlr S:mt
 
Sålunda wara af Protocollet rätt Extraherat, attesterar
                                       Hr Berghman
 
Källa: Göta Hovrätt - Advokatfiskalen EVIIAAC:4 (1704) Bild 2660 (AID: v950347.b2660)