Sunnerbo dombok 1705

Småprotokoll
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen EVIIAAC:5 (1705) Bild 910 / sid 78 (AID: v950348.b910.s78)
78r
Till hörsampt föllie af Höglofl. Kongl. Giöta  
Hoffrätz ankombna Nådgunstiga Order, Specifi-
ceras i anledning utaf protocollet, dhe oppbod och 
inteckningar, hwilcka Ao 1705, uppå Winter
Tinget i underbem:te Härad skiedde äro, Neml.n
 
   
Sunnerbo Häradt  
   
Jöns Månßon i Håå, kiöpt af Christion Bengtzdotter i Styghult  
3/4 af 1/4 uti Styghult för 92 dlr S:mt, bref dat:  
d 21 Augusti Ao 1704. uppbiudes 1 g.n
   
Måns Erickzson i Tranhult, kiöpt af Bengt Swenßon  
i Håå 1/4 skattejord i Tranhult för – 160 dlr S:mt
 
bref d 28 januarj Ao 1705. uppbiudes
1 g.n
   
Joen Jönßon i Wäraberga, kiöpt af Lars Nilßon i Kållakiöp
 
1/3 af Hällhultz gård för – 130 dlr S:mt, der uti och
Ättlöfzgåfwan inbegrepen är, bref dat: d 2 Novemb:
 
Ao 1704. uppbiudes
1 g.n
   
Håkan Nilßon i Åckerberhult sållt till sin syster Son Per
 
Erlandson ¼ skattejord i Åckerberhult för 67 dlr
Smt med uthsatt wijte af – 10 dlr S:mt, bref d 15
 
Januarj Ao 1705. uppbiudes
1 g.n
   
Per Månßon i Hambna, kiöpt af Capiteinen wälb:ne Carl
 
Ödell frälßehemmanet Skarup Östregård för 310 dlr
 
S:mt, bref dat: d 21 Januarj Ao 1705. uppbiudes
1 g.n
   
Nils Jonßon i Bråna, kiöpt af Jacob Matzson i Ösiö och
 
hans Måg Haral Jönßon i Fageredt 1/3 i Norre
gården Jbm för 110 dlr S:mt, bref d 6 Februarj
 
Ao 1705. Oppbiudes
1 g.n
                                                                  
Sålunda af protocollet wara Rätt Extraherat, attesterar
  [..] Berghman
Källa: Göta Hovrätt - Advokatfiskalen EVIIAAC:5 (1705) Bild 910 / sid 78 (AID: v950348.b910.s78)