Sunnerbo dombok 1716

Småprotokoll
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen EVIIAAC:22 (1716) Bild 6230 / sid 298 (AID: v950365.b6230.s298)
298


Sunnerbo Härad, med hwilket Tinget begyntes  
  d 14 Maii, och slutades d 18 ejusd:  
     
  Uppbud
   
  Efter Kiöpebref af d 4 Decemb 1715 hafwer  
  Nils Perβon i Ingelstad, och des begge döt-  
  trar Ingred och Ingeborg Persdöttrar för  
  sålt till Nils Larßon i Norra Wänneböke  
  i Hynneryd Sn, 1/3dehl af Ingelskiöpa gd.  
  för Sextyo dahl:r Smt, som uppb. 1 g.

  Intekningar
 
§ 5.  Jnteknades den, af Joen Gummasson  
  i Mellangd. Tiurköö, utgifne obligation  
  af d 14 April 1716, till Swen Perßon i Åhrhult  
  på Twåhundrade och Tiugu dahl.r Smt.  
     
§ 46.  Efter begiähran resererades Protocollo det  
  förlijkningz Jnstrument af d 16 maii 1716,  
  som Joen Gunnesson i Tiurcköö ingåt med  
  Pehr Månßon i hamna, angående någon  
  myntewexel i Stockholm, hwarutj Joen  
  sig förbinder at till Michaelis nästKommande  
  till Pehr Månßon betahla för sin dehl Trettijo  
  dahl.r
 
 
 
  
 
 
Källa: Göta Hovrätt - Advokatfiskalen EVIIAAC:22 (1716) Bild 6230 / sid 298 (AID: v950365.b6230.s298)