Sunnerbo dombok 1646

Renoverad dombok
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län (G) EVIIAAAD:14 (1641-1647) Bild 439 / sid 1 (AID: v49322.b439.s1, NAD: SE/VALA/0382503)
1r
Her Begynnas Dombooken aff
Synnerbo Härade, Pro Anno 1646


  Lagman
Eedle welborne Herre Rykz Admiralen, Herr Carll Gylden-
Hielm, Sweriges Rykes Rådh, fryherre till Barquara etc.
 
  Landzhöffdinge
Eedle Welborne Herr Bengtt Bagge till Berga och Langnö etc.
 
 
Häradttzhöffdinge
Eedle Welbornde Johan Salvius doctor, Adeler Legatt uthj Ham
borgh.
 
 
Häradttzfoughe
Ehrligh wellförståndigh Harald Trolle i Jßiöa.
 
  Lagläsare
  Niels Eskellßonn j Hult


 Källa: Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län (G) EVIIAAAD:14 (1641-1647) Bild 439 / sid 1 (AID: v49322.b439.s1, NAD: SE/VALA/0382503)