Sunnerbo dombok 1707

Småprotokoll
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen EVIIAAC:7 (1707) Bild 1550 / sid 172 (AID: v950350.b1550.s172)
 
172
 
 

      Sunnerbo Härat

Häradzhöfdingen in loco Daniel Lillieberg, kiöpt af  
wälbne fru Anna Uggla ¼:dingz frälßehem-  
manet Pinckareg.n Kånna, af 10 dlr S:mtz  
ränta, bref dat: d 28 Septemb: 1706. upb.s 1 g.
   
Öfwersten wälb.ne Erick Hillebard, låter såsom  
pantt upbiuda hemmanet Tiurckö, emot  
221 dlr S:mt, som Ryttem.en wälb:ne Carl  
Mörner d 8 May 1695. Låhntagit, upb.s  
till lösen, fasta och werdering 1 g.
   
Gevalliern Jonas Perßon försträckt wälb:ne fru Anna  
Margreta Bonde – 1040 dlr S:mt emot  
underpant frälßehem.n Åhsa, Burhult, Kråk  
wekan och halfwa Lydan eller Wedåsa,  
 
 
Källa: Göta Hovrätt - Advokatfiskalen EVIIAAC:7 (1707) Bild 1550 / sid 172 (AID: v950350.b1550.s172)