Sunnerbo dombok 1714

Småprotokoll
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen EVIIAAC:17 (1714) Bild 2430 / sid 134 (AID: v950360.b2430.s134)
134r  Sunnerbo Häradh
   
Torsten Anderßon och Enkian Ingiä Jacobzdotter sålt till  
sin broder och Swåger Måns Jacobßon i Elinge deras  
arfdejord af halfa skattehem:t Elinge Jacobzgd. för  
120 dlr S:m efter bref d. 6 febr: 1714 som upbiudes 1ste g.
 
Källa: Göta Hovrätt - Advokatfiskalen EVIIAAC:17 (1714) Bild 2430 / sid 134 (AID: v950360.b2430.s134)