Sunnerbo saköre 1576

Saköreslängd
Landskapshandlingar, Landskapshandlingar Smålands handlingar, SE/RA/5121/5121.05/1576: 1 (1576), bildid: A0047447_00185
Vpbyrdenn vpå sakörer aff
Sunderbo herratt anno [..] 76


Jönns ij Donnhalla för slagzmåll
daller 1 str
oxa 1 str

Benngt ij Hörhult för vliudh på tinget
daller ½ str

Giordh ij Hallarop för leppegell
daller 2 str

Anders ij Hornn för målzmans bott
daller 6 str
oxar 7 str

Suen Skreddare j Mar för slagzmåll
daller 4 str
oxar 4 str

Anders ij Holijie för slagzmåll
daller 2 str

Lasze ij Stennzhult för kietterijdh
daller 34 str
oxar 34 str

Nils ij Giötzhult för hor
oxar 6 str

Jönns Mårtenson ij Tiurke för manslagh
oxa 6 str
daller 8 str

Birge Karlson ij Rysby för slagzmåll
oxsar 6 str

Per Eriksson ij Fyringhe för tiuffueridh
daller 2 str

Joenn Jeppeson ij Ridh för slagsm
daller 2 str
Per ij Hellerna och Nils ij Eekenäs för slagzmåll
daller 7 str
oxar 6 str

Per ij Hanabba för mökrennkeridh
daller 8 str

Nils ij Guddarop för husarötte
daller 3 str

Nils ij Flatinge för han skiödt rådiur
daller 3 str
oxsar 2 str

Abram ij Kånna för hoor
oxar 1 str

Nils ij Öselt för manslagh
daller 3 str

Eskiell ij Ögershult för husarötte
daller 2 str

Per ij Bölmingeridh för mökrenkeridh
oxsar 1 str

Benngt på Torgh för velle
daller 3 str

Per Hanszon ij Berghem för skoghugh
daller 1 str

Erik ijbidem för samma sak
daller ½ str

Jönns ij Beckarydh för slagzmåll
daller 3 str

Per ij Reffuaridh för samma sak
daller 2 str

Per ij Tumaredh för K: M: förbudh han haffuer bruttit
daller 2 str

Jöns Boson ij Biörstorp för skoghugh
daller 2 str [..]
Källa: Landskapshandlingar, Landskapshandlingar Smålands handlingar, SE/RA/5121/5121.05/1576: 1 (1576), bildid: A0047447_00185