Sunnerbo dombok 1657

Renoverad dombok
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län (G) EVIIAAAD:20 (1657-1658) Bild 160 / sid 1 (AID: v49725.b160.s1b, NAD: SE/VALA/0382503)
1r

      Här Begynnes dombooken
                                 aff
            Sunnerbo Härads,
                     Pro Anno
                         1657
 
                                 Lagman
Den Edlle, och Högwelb: Herre Hr Erich Gyllenstierna
Till,                                   Sweriges Rykes Råådh,
 
                     Landshöfdinge
Edlle, och Welb: Hr Gabriell Gyllenanker Till Ekna-
hollm, och Granßhollmen.
 
                     Häradzhöfdinge
Edlle, och Welb: Nills Nillson Linnegren Till fårsza,
Och Spåningzlanda,
 
                     Häradzfougden
Ehrligh, och förståndigh, Anders Larson j Tärnhult,
 
                        Lagläsare
Jöns Håkonson j Hullt,
 

                               öfrsedd in Martio 1658 af mig
                                                      [..]
Källa: Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län (G) EVIIAAAD:20 (1657-1658) Bild 160 / sid 1 (AID: v49725.b160.s1b, NAD: SE/VALA/0382503)