Sunnerbo dombok 1657

Renoverad dombok
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län (G) EVIIAAAD:20 (1657-1658) Bild 160 / sid 1 (AID: v49725.b160.s1b, NAD: SE/VALA/0382503)
1r
Exhib. den 9 Febr: A:o 1658

      Här Begynnes dombooken
                                 aff
            Sunnerbo Häradh,
                     Pro Anno
                         1657
 
                                 Lagman
Den Edlle, och Högwelb: Herre Hr Erich Gyllenstierna
Till,                        [..]           Sweriges Rijkes Råådh,
 
                     Landshöfdinge
Edlle, och Welb: Hr Gabriell Gyllenanker Till Ekna-
hollm, och Brunßhollmen.
 
                     Häradzhöfdinge
Edlle, och Welb: Nills Nillson Linnegren Till fårsza,
Och Spåningzlanda,
 
                     Häradzfougden
Ehrligh, och förståndigh, Anders Larson j Tärnhult,
 
                        Lagläsare
Jöns Håkonson j Hullt,
 

                               öfuersedd in Martio 1658 af mig
                                                      Jacob [..]
Källa: Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län (G) EVIIAAAD:20 (1657-1658) Bild 160 / sid 1 (AID: v49725.b160.s1b, NAD: SE/VALA/0382503)