Sunnerbo dombok 1712

Småprotokoll
SE/VaLA/03825/03/E VII AAC/12
627
För Enkian Karin Jönsdotter upbiudes ¼ding i Ki[..]  
som hon dehls kiöpt efter breef d: 4 oct 1709: af  
Nielsa i Wärset på 2 Tunneland för 36 dlr Smt  
utgifwit dels ärfft till 2 Tunneland, och ett Tunne-  
land efter tingzdomb 1 g.
   
För Kongl. May.tt och Cronan upbiudes alle skattehem.n [..]  
med ordinarie Ränta efter upsattz befunnes Pro 1710  
och 1711 innestå 1 g.
   
Mattiß Nielson och Pähr Larsßon i Orhult sållt ¼ding  
i Mellangd. Ibidem till Thor Pärson för 60 dlr Smt  
efter breef d: 27 april 1711 som upbiudes 1 g.
   
Bengta Nielsdotter sållt 1/8ting af Jsiöa Ngd. till  
halfbrodern Niels Jonson för 45 dlr efter breef  
d: 16 Jan: 1712: upbiudes 1 g.
Källa: SE/VaLA/03825/03/E VII AAC/12