Sunnerbo dombok 1712

Småprotokoll
SE/VaLA/03825/03/E VII AAC/12
628
För Daniel Gudmundson i Ranglakiöp intechnas En
obligation af d: 13 Novemb: 1711: sens Pähr Jönson uth-
gifwit på – 250 dlr Smt: moth pant af Skatte breft Ibm
Jntechnas för Gumme Jonßon i Kråkeweeka En af Daniel
i Ranglakiöp gifwen obligation d: 21 Decemb:r 1711
på någre pantsaker för dhe in aprilis 1706 upta-
gne – 100 dlr Smt.
 
Källa: SE/VaLA/03825/03/E VII AAC/12