Sunnerbo saköre 1598

Saköreslängd
Landskapshandlingar, Landskapshandlingar Smålands handlingar, SE/RA/5121/5121.05/1598: 1 (1598), bildid: A0047795_00157
Sakörs register på Sunnderbo häradt
Pro anno 1598

Kätill Annderßonn i Agalt och Suenn Stennßon i Dote-
bygd för Råenn
           Penningar              13 ½ mark

Månns Joennßonn i Öslöff för Tiuffuerj
           Oxar                      2 st
           Penningar              2 daller

Suenn Sonasonn i Biernarydh för Slagzmåll
           Penningar              1 daller

Suenn i Lidhult för Slagzmåll
           Penningar              1 mark

Suenn Trulßon i Giößhult för Slagzmåll
           Penningar              2 mark

Suenn Suennßonn i Rydh för Slagzmåll
           Penningar              5 mark

Kirstinn i Balkö för honn slog sin grannquinna
           Penningar              1 mark

Joenn Kråck i Tiexlenäs för dråp
           Oxar                     5 stycken
           Penningar              5 daller

Joenn i Wislarydh för Lonnskaläge
           Penningar              2 mark

Wdde i Traeryd för SLagzmåll
           Penningar              3 daller

Aßar i Hampneda för ½ hoor
           Penningar              24 daller

Brodde i ijsya för ½ hoor
           Penningar              20 daller

Nils i Tormarßbygd för ½ hoor
           Penningar              20 daller

Ebbe Jakopßonn i Stennßhult för Tiuffuerij
           Oxar                     2 stycken
           Penningar              2 daller

Laße Pederßon ni Stråhult för Lägerßmåll
           Oxar                     1 stycken
           Penningar              1 daller
Källa: Landskapshandlingar, Landskapshandlingar Smålands handlingar, SE/RA/5121/5121.05/1598: 1 (1598), bildid: A0047795_00157