Sunnerbo dombok 1660

Renoverad dombok
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län (G) EVIIAAAD:34 (1659-1671) Bild 590 (AID: v205987.b590, NAD: SE/VALA/0382503)
1r
Sunnerbo Häradz Dom Book
Anno 1660
Ther öffuer ähr
 
 
Lagman Högwälborne Her Axel Sparre
fryherre till Cronebärgh, herre till Sunbyholm,  Rykziagemästare, Sueriges
Rådh och Lagman öffuer tiyo Häradz Lagsago i Småland.
 
 
Lädz Höffdingh Höghwälborne Herre her Georgh Gyllen
stierna, Fryherre till Lundholmen, herre till Stäkit, Thorenß boergh och 
Hellenöö atl: Landzhöfding öffuer Cronebergz Lähn.
 
 
Häradtz Höffdingh ädle och wälb: Nils Nilson Lindegreen 
till Forßa och Spånis Landa och Bräkinstorp Rykz herads Assossor uthi then högl. kongl.
Giötha rykes Hofrätt i Jöne kiöpingh.
 
 
Konungz Häradtz fougde W:t Anders Larson
J Tiärnhult
 
 
Laghläsare Anders Anderson J Siöanäs
Zoterus.
 
 
 
 
 
 
Leffwererat dhen 7 Feb 1661
denne dombook hafr undhertecknat in Februarie
Ao 1661 igenom läser           Erich Drysenius
Källa: Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län (G) EVIIAAAD:34 (1659-1671) Bild 590 (AID: v205987.b590, NAD: SE/VALA/0382503)