Sunnerbo dombok 1605

Renoverad dombok
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län (G) EVIIAAAD:5 (1603-1618) Bild 134 / sid 109 (AID: v49313.b134.s109, NAD: SE/VALA/0382503)
[tom sida]
109r
Anno 1605, then 15 Febru-
arij Stodh laga härratz tingh i Gunnalt
i Hijnderidh sochn, uti näruaro, Erligh och
Welbördigh Peer Arffuidsons till Öijhult, Chro-
nones Beffallningsman här i Sunderbo, Welb:
Truls Persons till Jffla, hederligh och Wel-
lärdh mans, Här Peders i Markaridh etc.

  Nempnden
Jöns i Wekåsa, Jöns i Skippalt,
Suen i lönshult
Måns i Suenshult,
Mårten i Baxhult Jöns i Flaalt,
Suen i Suenshult Froe i Skateboda
Erlandh i Harpeholma Bäne i Nöttja,
Jöns i Gunghult Jeppe i Fagerdaall.
   
Källa: Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län (G) EVIIAAAD:5 (1603-1618) Bild 134 / sid 109 (AID: v49313.b134.s109, NAD: SE/VALA/0382503)